Fontefloor EP Primer - Odorless priming lacquer

  230
  21616
  Fontefloor EP Primer

  Fontefloor EP Primer

  A two-component water-borne epoxy primer.

  Universal primer

  Fontefloor EP Primer seals the concrete surface and provides adhesion to all Temafloor coatings and screeds, and Fontefloor paints. It can be also used for patching cracks and holes in concrete.

  Fast-drying varnish

  Fontefloor EP Primer dries in 6 hours for overcoating. This varnish is also used for priming of damp concrete with relative humidity over 97% prior to Fontefloor EP 100 epoxy paint.

  Water-borne paint system for concrete floor

  We offer environment- and user-friendly Fontefloor EP paint system for concrete floors, which consists only of the water-borne products. A significant advantage of this system is that you need only one hardener or the same EP Hardener can be used for all Fontefloor EP products.

  Replacing solvent-borne coatings with high-performance water-borne alternatives can offer many advantages:
  •Reduced solvent exposure and associated health risks
  •Fewer concerns with flammability and the impact on insurance costs
  •Easy soap-and-water clean-up
  •Less hazardous waste disposal and associated cost.


  Application instruction of Fontefloor EP water-borne coating system

  Prime the surface with 20–40 % thinned Fontefloor EP Primer or 0-30 % thinned Fontefloor EP 100 epoxy paint.  Overcoating may be carried out 16-24 hour after priming by applying Fontefloor EP 100 thinned 0-30 % with water.

  Topcoating with varnish is done with unthinned or 5-10% thinned Fontefloor EP Clear.
  Anti-slipping performance of the varnish can be enhanced by adding Tikkurila anti-slip agent. Furthermore, design and mosaic floors can be created.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.
  Produktegenskaper • Försegla betongytan och säkra vidhäftning före Temafloor-beläggningar och spackel samt Fontefloor-färger. • Lämplig för grundning av fuktiga betongytor (betongens relativa fuktighet över 97 %) före applicering av Fontefloor EP 100 epoxifärg. • God genomsläpplighet av vattenånga. • Kan användas för att laga sprickor och hål i betong. • M1-klassifiseringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS. • Används för dammbindning och grundning av obehandlade betonggolv.
  Volymtorrhalt cirka 66 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration