Fontefloor EP Primer - Odorless priming lacquer

  129336
  59491
  Fontefloor EP Primer

  Fontefloor EP Primer

  En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.

  Universalgrundfärg

  Fontefloor EP Primer täcker betongytan och ger vidhäftning för alla Temafloor-beläggningar och -avjämningsspackel samt Fontefloor-färger. Den kan även användas för att laga sprickor och hål i betong.

  Snabbtorkande klarlack

  Fontefloor EP Primer torkar på 6 timmar för övermålning. Denna lack används även för grundmålning av fuktig betong med en relativ fuktighet på över 97 % före Fontefloor EP 100 epoxifärg.

  Water-borne paint system for concrete floor

  We offer environment- and user-friendly Fontefloor EP paint system for concrete floors, which consists only of the water-borne products. A significant advantage of this system is that you need only one hardener or the same EP Hardener can be used for all Fontefloor EP products.

  Replacing solvent-borne coatings with high-performance water-borne alternatives can offer many advantages:
  •Reduced solvent exposure and associated health risks
  •Fewer concerns with flammability and the impact on insurance costs
  •Easy soap-and-water clean-up
  •Less hazardous waste disposal and associated cost.


  Application instruction of Fontefloor EP water-borne coating system

  Prime the surface with 20–40 % thinned Fontefloor EP Primer or 0-30 % thinned Fontefloor EP 100 epoxy paint.  Overcoating may be carried out 16-24 hour after priming by applying Fontefloor EP 100 thinned 0-30 % with water.

  Topcoating with varnish is done with unthinned or 5-10% thinned Fontefloor EP Clear.
  Anti-slipping performance of the varnish can be enhanced by adding Tikkurila anti-slip agent. Furthermore, design and mosaic floors can be created.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.
  Produktegenskaper • Försegla betongytan och säkra vidhäftning före Temafloor-beläggningar och spackel samt Fontefloor-färger. • Lämplig för grundning av fuktiga betongytor (betongens relativa fuktighet över 97 %) före applicering av Fontefloor EP 100 epoxifärg. • God genomsläpplighet av vattenånga. • Kan användas för att laga sprickor och hål i betong. • M1-klassifiseringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS. • Används för dammbindning och grundning av obehandlade betonggolv.
  Volymtorrhalt cirka 66 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration