Fontezinc 85 is a two-component water-borne zinc-rich epoxy paint.

Fontezinc 85 - Water-borne zinc-rich epoxy paint

  Fontezinc 85

  Fontezinc 85

  A two-component, water-borne zinc-rich epoxy paint.

  Fontezinc 85 is a more environmentally friendly option for bridges, cranes and steel framework as well as steelwork and equipment in the forest and chemical industries.

  Offers cathodic protection of steel

  Fontezinc 85 is a more environmentally friendly option for bridges, cranes and steel framework as well as steelwork and equipment in the forest and chemical industries.

  For paint systems in severe environments

  Fontezinc 85 is designed for use as a primer in water-borne epoxy, polyurethane and acrylic systems for steel surfaces exposed to severe climatic conditions up to corrosivity class C5.

  Fontezinc 85 is designed for use as a primer in water-borne epoxy, polyurethane and acrylic systems for steel surfaces exposed to severe climatic conditions up to corrosivity class C5.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents vattenburen, zinkrik epoxifärg.
  Produktegenskaper • Ger katodiskt skydd för stål. • Används som grundfärg i epoxi-, polyuretan- och akrylsystem för stålytor som utsätts för svåra klimatförhållanden. • Kan användas utan täckfärg på ytor som utsätts för vittring. • Rekommenderas för broar, kranar och stålramverk samt för stålkonstruktioner och -utrustning i skogs- och kemikalieindustrin, såsom rörbroar, transportband etc.
  Volymtorrhalt 44±2% (förtunnad 40 volume-%)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad