Hardener 008 5613

    Snabbhärdare för lösningsmedelsburna epoxifärger.

    Produktdatablad


    Produkt- och säkerhetsdatablad
    Säkerhetsdatablad