Hardener 008 7606

    Hardener 008 7606

    Härdare för vattenburna polyuretanfärger.

    Produktdatablad


    Produkt- och säkerhetsdatablad
    Säkerhetsdatablad