Hardener 008 7640

    Alifatisk isocyanathärdare för polyuretanfärger.

    Produktdatablad


    Produkt- och säkerhetsdatablad
    Säkerhetsdatablad