Luminol Clear 25

  Luminol Clear 25

  En vattenburen UV-härdande uretanlack.

  Utmärkta staplingsegenskaper

  Luminol Clear 25 har överlägsna staplingsegenskaper, vilket möjliggör snabbare produktionscykler.

  Repbeständig

  Luminol 25 Clear är ett vattenburet alternativ för syrahärdade produkter. Tack vare UV-härdande teknik får den färdiga ytan enastående repbeständighet.

  Mycket genomskinlig klarlack

  Luminol 25 Clear bevarar och framhäver träets naturliga utseende.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning A water-borne UV-curing urethane lacquer.
  Produktegenskaper • Excellent resistance to abrasion and chemicals. • Recommended for furniture, doors of kitchen fittings, interior doors and other wooden surfaces.
  Volymtorrhalt 32±2 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW71

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Luminol Clear 25 Luminol Clear 25