• Produktdatablad
Akvi Primer MP Akvi Primer MP - Vattenburen akrylat primer med utmärkt täckförmåga. Akvi_Primer_MP_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvi Top DS 25 Akvi Top DS 25 - En enkomponents, vattenburen akrylbaserad täckfärg för färgglada, jämna ytor. Akvi_Top_DS_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac FD 25 Akvilac FD 25 - A water-borne, one-component acrylate lacquer. Akvilac_FD_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac FD-J 10 Akvilac FD-J 10 - En vattenburen enkomponents akrylatlack. Akvilac_FD-J_10_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac FD-J 25 Akvilac FD-J 25 - A water-borne, one-component acrylate lacquer. Akvilac_FD-J_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac TIX 25 Akvilac TIX 25 - A water-borne, one component acrylate lacquer. Akvilac_TIX_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akviwax Satin Akviwax Satin - A natural wax protection for interior wooden surfaces in humid premises. Akviwax_Satin_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Fontedur FL Matt Fontedur FL Matt - A two-component, water-borne polyurethane lacquer. Fontedur_FL_Matt_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Fontefloor EP 100 Fontefloor EP 100 - En tvåkomponents vattenburen epoxifärg. Fontefloor_EP_100_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Fontefloor EP Clear Fontefloor EP Clear - En tvåkomponents vattenburen epoxilack. Fontefloor_EP_Clear_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Fontefloor EP Primer Fontefloor EP Primer - En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer. Fontefloor_EP_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Pinja Flex Combi 25 Pinja Flex Combi 25 - En enkomponents vattenburen polyakrylatbaserad täckfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper. Pinja_Flex_Combi_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Supi Lattiaöljy Supi Lattiaöljy -
Supi Saunasuoja Supi Saunasuoja -
Temafloor PU Flex Temafloor PU Flex - A solvent-free, flexible, two-component polyurethane coating. Temafloor_PU_Flex_SV_PDS_Tikkurila.pdf