Merit 20

  Merit 20

  En tvåkomponent syrahärdad klarlack.

  Överlägsna fyllnadsegenskaper

  Merit 20 rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor. Lacken bildar en mycket hård film med god repbeständighet. Dess höga torrhalt ger överlägsna fyllnadsegenskaper.

  Halvmatt sidenaktigt utseende

  Merit 20 ger ytan ett sidenaktigt och slätt, halvmatt utseende. Den hållbara, högkvalitativa produkten framhäver designen hos det lackerade föremålet.

  Framhäver utseendet av betsat trä

  Träytor kan färgas med antingen den lösningsmedelsburna betsen Dicco Color eller den vattenburna betsen Akvi Color innan Merit 20 appliceras. Lacken framhäver utseendet hos det betsade träet.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En halvmatt allsidig lack med goda fyllnadsegenskaper. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor.
  Volymtorrhalt 50±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC10

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Merit 20 Merit 20

  WC11

  Merit Sanding Merit 20