Merit 20

  Merit 20

  A two-component acid-catalyzed lacquer.

  Superior filling properties

  Merit 20 is used for furniture, doors and other similar wooden surfaces. The lacquer forms a very hard film with good scratch resistance. Its high solids content enables outstanding filling properties.

  Silky semi-matt appearance

  Merit 20 gives the surface a silky and smooth semi-matt appearance. The durable high-quality product highlights the design of the lacquered object.

  Enhances the appearance of stained wood

  Wooden surfaces can be colored with either the solvent-borne Dicco Color or the water-borne Akvi Color stain before applying Merit 20. The lacquer enhances the appearance of stained wood.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En halvmatt allsidig lack med goda fyllnadsegenskaper. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor.
  Volymtorrhalt 50±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC10

  Dicco Color Dicco Lasyr Merit 20 Merit 20

  WC11

  Merit Sanding Merit 20