13938
  Merit 30

  Merit 30

  A two-component acid-catalyzed lacquer.

  Superior filling properties

  Merit 30 is used for furniture, doors and other similar wooden surfaces. The lacquer forms a very hard film with good scratch resistance. Its high solids content enables outstanding filling properties.

  MED certified

  Merit 30 has a MED certificate and is thus accepted for painting interior ship surfaces. MED-certified products are safe to use due to their low flame-spread characteristics and not producing excessive quantities of smoke and toxic products.

  Enhances the appearance of stained wood

  Wooden surfaces can be colored with either the solvent-borne Dicco Color or the water-borne Akvi Color stain before applying Merit 30. The lacquer enhances the appearance of stained wood.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En allsidig lack med goda fyllnadsegenskaper. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11165-15-14 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor.
  Volymtorrhalt 49±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad