58492
  Merit 30

  Merit 30

  En tvåkomponent syrahärdad klarlack.

  Överlägsna fyllnadsegenskaper

  Merit 30 rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor. Lacken bildar en mycket hård film med god repbeständighet. Dess höga torrhalt ger överlägsna fyllnadsegenskaper.

  MED-certifierad

  Merit 30 har ett MED-certifikat och är därmed godkänd för målning av inre ytor i fartyg. MED-certifierade produkter är säkra att använda på grund av deras låga flamspridningsegenskaper och att de inte avger för stora mängder rök och giftiga produkter.

  Framhäver utseendet av betsat trä

  Träytor kan färgas med antingen den lösningsmedelsburna betsen Dicco Color eller den vattenburna betsen Akvi Color innan Merit 30 appliceras. Lacken framhäver utseendet hos det betsade träet.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En allsidig lack med goda fyllnadsegenskaper. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11165-15-14 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor.
  Volymtorrhalt 49±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad