Merit 80

  Merit 80

  En tvåkomponent syrahärdad klarlack.

  Överlägsna fyllnadsegenskaper

  Merit 80 rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor. Lacken bildar en mycket hård film med god repbeständighet. Dess höga torrhalt ger överlägsna fyllnadsegenskaper.

  Framhäver utseendet av betsat trä

  Träytor kan färgas med antingen den lösningsmedelsburna betsen Dicco Color eller den vattenburna betsen Akvi Color innan Merit 80 appliceras. Lacken framhäver utseendet hos det betsade träet.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En allsidig lack med goda fyllnadsegenskaper för inomhusbruk. • Emissionsnivåerna för denna färg uppfyller kraven för E1-klassificering. Färgen har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor.
  Volymtorrhalt 49±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC12

  Dicco Color Akvi Color AT-S Dicco Lasyr Merit 80 Merit 80