Merit 80

  Merit 80

  A two-component acid-catalyzed lacquer.

  Superior filling properties

  Merit 80 is used for furniture, doors and other similar wooden surfaces. The lacquer forms a very hard film with good scratch resistance. Its high solids content enables outstanding filling properties.

  Enhances the appearance of stained wood

  Wooden surfaces can be colored with either the solvent-borne Dicco Color or the water-borne Akvi Color stain before applying Merit 80. The lacquer enhances the appearance of stained wood.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En allsidig lack med goda fyllnadsegenskaper för inomhusbruk. • Emissionsnivåerna för denna färg uppfyller kraven för E1-klassificering. Färgen har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor.
  Volymtorrhalt 49±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC12

  Dicco Color Akvi Color AT-S Dicco Lasyr Merit 80 Merit 80