Merit Jahti 20 is an all-round lacquer for interior and exterior use. The recommended usage areas are floors, doors, windows and other wooden surfaces

Merit Jahti 20 - Suitable for exterior and interior use

  58492
  Merit Jahti 20

  Merit Jahti 20

  A one-component urethane-alkyd lacquer.

  Merit Jahti 20 is an all-round lacquer for interior and exterior use. Due to its UV-protective agent, the lacquer is very suitable for treating wooden boats.

  All-round lacquer

  Merit Jahti 20 is an all-round lacquer for interior and exterior use. The recommended usage areas are floors, doors, windows and other wooden surfaces. Due to its UV-protective agent, the lacquer is very suitable for treating wooden boats.

  MED certified

  Merit Jahti 20 has a MED certificate and is thus accepted for painting interior ship surfaces. MED certified products are safe to use due to low flame-spread characteristics and not producing excessive quantities of smoke and toxic products.

  Merit Jahti 20 has a MED certificate and is thus accepted for painting interior ship surfaces.
  Merit Jahti 20 has excellent resistance to ordinary cleaning detergents and other common chemicals.

  Excellent chemical resistance

  Merit Jahti 20 has excellent resistance to ordinary cleaning detergents and other common chemicals. The lacquer also withstands abrasion very well.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En enkomponents uretanalkydlack.
  Produktegenskaper • Utmärkt motståndskraft mot nötning. • Innehåller UV-skyddande medel. • Utmärkt motståndskraft mot alla vanliga rengöringsmedel, SFS 3755. • God motståndskraft mot lösningsmedel som t.ex. bensin, terpentin, lacknafta och t-sprit. Tål inte starka lösningsmedel som toluen eller blandningar med toluen. • Motstår smörjoljor och smörjfett samt animaliskt och vegetabiliskt fett. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för båtar, golv, dörrar, fönster och andra träytor, både inomhus och utomhus.
  Volymtorrhalt 44±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WS13

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Merit Jahti 20 Merit Jahti 20

  WS11

  Pinjasol Color Merit Jahti 20 Merit Jahti 20