A one-component urethane-alkyd lacquer. Merit Jahti 80 is an all-round lacquer for interior and exterior use.

Merit Jahti 80 - Suitable for exterior and interior use

  Merit Jahti 80

  Merit Jahti 80

  A one-component urethane-alkyd lacquer.

  Merit Jahti 80 can be used for floors, doors, windows and other wooden surfaces. Due to its UV-protective agent, the lacquer is very suitable for treating wooden boats.

  All-round lacquer

  Merit Jahti 80 is an all-round lacquer for interior and exterior use. The recommended usage areas are floors, doors, windows and other wooden surfaces. Due to its UV-protective agent, the lacquer is very suitable for treating wooden boats.

  Excellent chemical resistance

  Merit Jahti 80 has excellent resistance to ordinary cleaning detergents and other common chemicals. The lacquer also withstands abrasion very well.

  Merit Jahti 80 has excellent resistance to ordinary cleaning detergents and other common chemicals. The lacquer also withstands abrasion very well.
  It is very easy to apply Merit Jahti 80 is very easy, as there is no need for a separate hardener.

  One-component, easy-to-use lacquer

  It is very easy to apply Merit Jahti 80, as there is no need for a separate hardener.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En enkomponents uretanalkydlack.
  Produktegenskaper • Utmärkt motståndskraft mot nötning. • Innehåller UV-skyddande medel. • Utmärkt motståndskraft mot alla vanliga rengöringsmedel, SFS 3755. • God motståndskraft mot lösningsmedel som t.ex. bensin, terpentin, lacknafta och t-sprit. Tål inte starka lösningsmedel som toluen eller blandningar med toluen. • Motstår smörjoljor och smörjfett samt animaliskt och vegetabiliskt fett. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för båtar, golv, dörrar, fönster och andra träytor, både inomhus och utomhus.
  Volymtorrhalt 43±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad