Merit Sanding is a one-component acid-catalyzed lacquer. It is user-friendly lacquer, as it does not contain any aromatic solvents.

Merit Sanding - Easy-to-sand sealer

  Merit Sanding

  Merit Sanding

  A one-component acid-catalyzed lacquer.

  Merit Sanding is a fast-drying sealer with excellent sanding properties.

  Fast-drying lacquer

  Merit Sanding is a fast-drying sealer with excellent sanding properties.

  Provides UV protection

  Merit Sanding contains a UV-protective agent, which helps retain the natural light color of the wood.

  Merit Sanding contains a UV-protective agent, which helps retain the natural light color of the wood.
  As a one-component sealer, Merit Sanding is very easy to use.

  One-component, easy-to-use sealer

  As a one-component sealer, Merit Sanding is very easy to use. The lacquer is also user-friendly, as it does not contain any aromatic solvents.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En enkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande grundlack, lätt att slipa. • Fri från aromatiska lösningsmedel. • Innehåller UV-skyddande medel. • Bevarar träets naturliga ljusa kulör. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra liknande träytor inomhus.
  Volymtorrhalt 21±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC11

  Merit Sanding Merit 20