Merit Topas 10 is a two-component acid-catalyzed lacquer. Due to its good filling properties, the lacquer gives the finished surface an impression of fullness.

Merit Topas 10 - Short throughput time in production 

  Merit Topas 10

  Merit Topas 10

  A two-component acid-catalyzed lacquer.

  Merit Topas 10 is more user-friendly than standard acid-catalyzed lacquers, as it does not contain any aromatic solvents.

  Good filling properties

  Merit Topas 10 is a lacquer for furniture, doors and other wooden surfaces. Due to its good filling properties, the lacquer gives the finished surface an impression of fullness.

  Fast-drying lacquer

  Merit Topas 10 dries approximately 20–30% faster than standard acid-catalyzed lacquers resulting in a more efficient production output.

  Merit Topas 10 dries approximately 20–30% faster than standard acid-catalyzed lacquers resulting in a more efficient production output.
  Merit Topas 10 is more user-friendly than standard acid-catalyzed lacquers, as it does not contain any aromatic solvents.

  Aromatic solvent free

  Merit Topas 25 jest bardziej przyjazny dla użytkownika niż standardowe lakiery chemoutwardzalne, ponieważ nie zawiera żadnych rozpuszczalników aromatycznych.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande, hållbar lack med goda fyllnadsegenskaper. • Innehåller inga aromatiska lösningsmedel. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra träytor inomhus.
  Volymtorrhalt 36±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad