Merit Topas 25 is a semi-matt two-component acid-catalyzed lacquer.

Merit Topas 25 - Short throughput time in production 

  Merit Topas 25

  Merit Topas 25

  En tvåkomponent syrahärdad lack.

  Merit Topas 25 is a lacquer for furniture, doors and other wooden surfaces. Due to its good filling properties, the lacquer gives the finished surface an impression of fullness.

  Goda fyllnadsegenskaper

  Merit Topas 25 är en lack för möbler, dörrar och andra träytor. Tack vare sina goda fyllnadsegenskaper ger lacken den belagda ytan ett intryck av fyllighet.

  Snabbtorkande lack

  Merit Topas 25 torkar ungefär 20–30 % snabbare än vanliga syrahärdade lacker. Det leder till en mer effektiv genomströmning i produktionen.

  Merit Topas 25 dries approximately 20–30% faster than standard acid-catalyzed lacquers. That results in more efficient throughput in production.
  Merit Topas 25 is more user-friendly than standard acid-catalyzed lacquers as it does not contain any aromatic solvents.

  Fri från aromatiska lösningsmedel

  Merit Topas 25 är mer användarvänlig än vanliga syrahärdade lacker eftersom den inte innehåller några aromatiska lösningsmedel.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En snabbtorkande, hållbar lack med goda fyllnadsegenskaper för inomhusbruk. • Innehåller inga aromatiska lösningsmedel. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Rekommenderas för möbler, dörrar och andra träytor.
  Volymtorrhalt 36±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC14

  Dicco Color Merit Topas 25 Merit Topas 25