Merit Zircon Extra 25 is a one-component acid-catalyzed lacquer. Its solid content is higher and the chemical resistance significantly better compared to generally used nitro-cellulose lacquers.

Merit Zircon Extra 25 - Easy-to-use all-round lacquer 

  Merit Zircon Extra 25

  Merit Zircon Extra 25

  En enkomponent syrahärdad lack.

  Merit Zircon Extra 25 is a high-quality replacement for nitro-cellulose lacquers.

  Enkomponents

  Merit Zircon Extra 25 är en högkvalitativ ersättning för nitrocellulosalacker. Dess torrhalt är högre och den kemiska beständigheten är signifikant bättre jämfört med de nitrocellulosalacker som vanligtvis används.

  Används som tätning och täckfärg

  Merit Zircon Extra 25 är en allsidig lack för både tätning och topplackning. Produkten är lätt att slipa och innehåller inga aromatiska lösningsmedel. Lacken kan användas på möbler, dörrar och andra träytor.

  Merit Zircon Extra 25 is an all-round lacquer for both sealing and top lacquering.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En enkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En snabbhärdande allsidig lack utan aromatiska lösningsmedel. • Lätt att slipa. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Lämplig för grundning och täcklackering av möbler, dörrar och andra träytor i allmänhet.
  Volymtorrhalt 27±2 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC13

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Merit Zircon Extra 25 Merit Zircon Extra 25