Merit Zircon Extra 25 is a one-component acid-catalyzed lacquer. Its solid content is higher and the chemical resistance significantly better compared to generally used nitro-cellulose lacquers.

Merit Zircon Extra 25 - Easy-to-use all-round lacquer 

  Merit Zircon Extra 25

  Merit Zircon Extra 25

  A one-component acid-catalyzed lacquer.

  Merit Zircon Extra 25 is a high-quality replacement for nitro-cellulose lacquers.

  One-component

  Merit Zircon Extra 25 is a high-quality replacement for nitro-cellulose lacquers. Its solid content is higher and the chemical resistance significantly better compared to generally used nitro-cellulose lacquers.

  For sealing and topcoating

  Merit Zircon Extra 25 is an all-round lacquer for both sealing and top lacquering. The product is easy to sand and contains no aromatic solvents. The lacquer can be used for furniture, doors and other wooden surfaces.

  Merit Zircon Extra 25 is an all-round lacquer for both sealing and top lacquering.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En enkomponents syrahärdad lack.
  Produktegenskaper • En snabbhärdande allsidig lack utan aromatiska lösningsmedel. • Lätt att slipa. • Emissionsnivån för den här produkten uppfyller kraven för E1-klassificering för ytbehandlingsmaterial. Produkten har testats i enlighet med standard EN 717-1, och dess emissionsnivå för formaldehyd är lägre än 0,124 mg/m³ luft. • Lämplig för grundning och täcklackering av möbler, dörrar och andra träytor i allmänhet.
  Volymtorrhalt 27±2 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WC13

  Dicco Color Dicco Lasyr Akvi Color AT-S Merit Zircon Extra 25 Merit Zircon Extra 25