Produkter med hög torrhalt för metallytor

Tikkurila erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög torrhalt. Dessa produkter har ett mycket lågt VOC-innehåll, vilket bidrar till att minska skadliga lösningsmedelsutsläpp. De kan också användas som ett system med enkelbeläggning, vilket avsevärt minskar produktionskostnaderna.

Alkyd Topcoats

Temalac SC-F 20 Temalac SC-F 20 - A high-solids alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.
Temalac SC-F 40 Temalac SC-F 40 - A high-solids alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.
Temalac SC-F 80 Temalac SC-F 80 - A glossy high-solids single-coat alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.

Epoxi Top Coat

Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - A two-component, resin modified epoxy paint.
Temacoat SPA 50 Temacoat SPA 50 - A two-component resin modified epoxy paint.