Traditionella produkter för metallytor

Traditionella produkter från Tikkurila innebär kostnadseffektivt och långsiktigt skydd mot korrosion och slitage. Alla beläggningar och system är testade både i laboratorium och i verkliga förhållanden, med enastående resultat.

Alkyd primers

Temaprime EE Temaprime EE - A fast drying, one-component anti-corrosive special primer.
Temaprime EUR Temaprime EUR - A fast drying, one-component anti-corrosive alkyd primer.

Alkyd topcoats

Temalac AB 70 Temalac AB 70 - A one-component glossy alkyd topcoat.
Temalac FD 20 Temalac FD 20 - A fast-drying, one component semi-matt anti-corrosive single coat alkyd paint.
Temalac FD 50 Temalac FD 50 - A fast-drying, one-component semi-gloss alkyd topcoat, containing anti-corrosive pigments.
Temalac FD 80 Temalac FD 80 - A fast-drying, one-component glossy alkyd topcoat.
Temalac ML 90 Temalac ML 90 - A high-gloss, one-component alkyd topcoat.
Temalac SC-F 20 Temalac SC-F 20 - A high-solids alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.
Temalac SC-F 40 Temalac SC-F 40 - A high-solids alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.
Temalac SC-F 80 Temalac SC-F 80 - A glossy high-solids single-coat alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.