Vattenburna produkter för metallytor

Tikkurila vattenburna Fonte-produkter är fördelaktiga för både brukaren och miljön. Fontes tekniska egenskaper och prestanda håller samma standard som sina lösningsmedelsburna gelikar, och uppfyller fullständigt industristandardskrav och uppdaterade miljöbestämmelser.

Lacker

Fontedur Clear Plus Fontedur Clear Plus - A water-borne, two-component polyurethane lacquer with outstanding gloss and color protection properties.

Täckfärg

Acoustics Line Acoustics Line - A one-component water-borne noise damping coating for line application.
Fontecoat EP 50 Fontecoat EP 50 - En tvåkomponents vattenburen epoxitäckfärg och en enskiktsfärg.
Fontecoat EP 80 Fontecoat EP 80 - En tvåkomponents vattenburen epoxitäckfärg för krav med låg VOC-halt.
Fontecoat FD 20 Fontecoat FD 20 -
Fontecryl 25 Fontecryl 25 -
Fontecryl SC 50 Fontecryl SC 50 - En vattenburen, enkomponents snabbtorkande alkydmodifierad akrylatfärg som innehåller aktiva rostskyddspigment.
Fontecryl SC-EF 50 -
Fontecryl SC-MR 10 Fontecryl SC-MR 10 - En vattenburen, enkomponents snabbtorkande akrylbaserad färg som innehåller aktiva rostskyddspigment.
Fontedur HB 80 Fontedur HB 80 - En tvåkomponents vattenburen polyuretantäckfärg.
Fontefire ST 60 Fontefire ST 60 - En vattenburen enkomponents svällande täckfärg. När den utsätts för värme expanderar den och skapar ett isolerande skumskikt.
Fontelac QD 80 Fontelac QD 80 - En vattenburen enkomponents blank täckfärg baserad på alkyddispersion.
Panssari Akva Panssari Akva - Akrylfärg.

Primers

Fontecoat EP 50 Beige Fontecoat EP 50 Beige - A two-component water-borne epoxy primer.
Fontecryl AP Fontecryl AP - En vattenburen, enkomponents snabbtorkande akrylbaserad grundfärg för olika ytor som innehåller aktiva rostskyddspigment.
Fontezinc 85 Fontezinc 85 - En tvåkomponents vattenburen, zinkrik epoxifärg.
Rostex Super Akva Rostex Super Akva - Vattenburen, snabbtorkande rostskyddsfärg för vattenburna täckfärger. Innehåller specialbindemedel.