Pinja Priming Oil

  Pinja Priming Oil

  A water-borne registered wood preservative for priming. Best protection for wood.

  Protection against mold, fungi and blue stain

  Pinja Priming Oil penetrates well into wood protecting it against moisture, mold, blue stain and rot in outdoor areas. The bluish color makes it easy to distinguish the treated wood from untreated.

  Registered wood preservative

  Pinja Priming Oil has been approved under the rules of the Biocidal Products Regulation 528/2012/EC in Finland, Sweden, Norway and Poland for use in classes 2 and 3. The product is listed in the database for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabeled buildings.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Vattenburet träskyddsmedel för grundoljning.
  Produktegenskaper * Detta PT8 träskyddsmedel har blivit godkänt enligt reglerna för Biocid Directive 528/2012/EC i Finland, Sverige, Norge och Polen. * Tränger in i trä, skyddar mot fukt, mögel, blånad och rötsvamp. * För grundoljning av träytor utomhus (klass 2 och 3). * Kan användas till träytor ovan jord. * Skall inte används på trä som är i kontakt med jord eller vatten inte eller i marina miljöer. * Skall inte användas i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder. * Skall inte användas inomhus. * Testad enligt EN 152 (blånads test) och EN 113 (fungicid test). * Använd enbart produkten som träskyddsmedel beskrivet i produktdatablad och på etiketten. * Pinja Priming Oil finns med i databasen Nordiska Svanen för byggprodukter som kan användas i miljömärkta byggnader.
  Volymtorrhalt 5

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad