Pinja Color Oil is a water-borne tintable semi-transparent wood oil. The product has very good water-repellent properties, which reduce cracking in the wood.

Pinja Color Oil - Good water-repellent properties

  Pinja Color Oil

  Pinja Color Oil

  A water-borne tintable semi-transparent wood oil.

  Pinja Color Oil penetrates into the wood. The product has very good water-repellent properties, which reduce cracking in the wood.

  Fast-drying tintable oil

  Pinja Color Oil is a fast-drying wood stain for short-term protection of exterior panels, claddings, boards and log cabins. The product protects the surface against moisture, sunlight and dirt in humid outdoor areas.

  Delays water penetration into wood

  Pinja Color Oil penetrates into the wood. The product has very good water-repellent properties, which reduce cracking in the wood.

  Pinja Color Oil protects the surface against moisture, sunlight and dirt in humid outdoor areas.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En vattenburen brytbar halvtransparent träolja.
  Produktegenskaper • Skyddar träytan mot fukt, solljus och smuts. • Fördröjer vatteninträngning i träet och minskar därför uppkomsten av fuktsprickor i träytan. • Lämplig för utvändiga träytor såsom trädäck, terrasser och trädgårdsmöbler.
  Volymtorrhalt cirka 15 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW60

  Pinja Color Oil