A water-borne tintable semi-transparent wood stain. The binder of the product is an acrylate.

Pinja Color Plus - Extended maintenance interval up to 10 years

  Pinja Color Plus

  Pinja Color Plus

  A water-borne tintable semi-transparent wood stain. The binder of the product is an acrylate.

  Pinja Color Plus can be tinted to long-lasting shades due to its completely new base paint with transparent pigments.

  Deep and intense Super Colors

  Pinja Color Plus can be tinted to long-lasting shades due to its completely new base paint with transparent pigments. The new Super Colors color card contains intensive and warm, ablazing transparent colors. Also available in the shades of the Semi-transparent Wood Finishes color card.

  Protects wood effectively

  Pinja Color Plus protects wood from moisture, thus reducing effectively cracking of wood. The product is a perfect solution for wooden claddings and laminated logs in demanding environments.

  Pinja Color Plus protects wood from moisture, thus reducing effectively cracking of wood.
  Exceptionally high UV and weather resistance

  Exceptionally high UV and weather resistance

  Pinja Color Plus is a wood stain with twice as long maintenance interval compared to conventional wood stains. The binder is based on alkyd-modified acrylate. The product contains light stabilizer and effective fungicides. Additionally, the new Super Color pigments have superior sunlight resistance.

  Find more information from the brochure

  Pinja Color Plus is a wood stain with twice as long maintenance interval compared to conventional wood stains.

  The water-borne, Pinja Color Plus, semi-transparenttintable stain has been developed for the industrial application. This high-solid wood stain can you with a maintenance interval of up to 10 years.

  Pinja Color Plus              

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Vattenburen nyanserbar trä lasyr. Produktens bindemedel är akrylat.
  Produktegenskaper • Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts. • Minskar sprickbildning i träytan. • Flexibel exteriör trälasyr. • Semi transparent film. • Rekommenderas till: klädselbrädor, fönsterbågar, ytterdörrar, staket, timmer och andra utomhus artiklar. Lämplig till sågat och hyvlat trä, även lämpligt till impregnerat, värmebehandlat virke,och laminerat timmer. • ”Super Colors” färgkarta med varma intensiva, gnistrande, transparenta kulörer • Kan övermålas med Pinja Color Plus, Alcro Virke eller Beckers Trälasyr
  Volymtorrhalt 28±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad