Pinja Flex Combi 25 - Excellent adhesion properties

Pinja Flex Combi 25 - Excellent adhesion properties

  50258
  Pinja Flex Combi 25

  Pinja Flex Combi 25

  A one-component water-borne polyacrylate topcoat.

  Pinja Flex Combi 25 - Very good weathering resistance

  Very good weathering resistance

  Pinja Flex Combi 25 is a fast-drying exterior paint for windows and doors. It forms an elastic film with low water permeability properties. These attributes help the product protect wood against moisture and dirt.

  One product for priming and topcoating

  Pinja Flex Combi 25 has excellent adhesion to bare wood. The possibility to use the product both as a primer and a topcoat results in more efficient production. Good hiding power and filling properties ensure the high quality of the dry paint film.

  Pinja Flex Combi 25 - One product for priming and topcoating
  Pinja Flex Combi 25 - Thousands of colors

  Thousands of colors

  Pinja Flex Combi 25 beautifies wooden windows and front doors with thousands of durable colors.

  Find more information from the brochure

  Pinja Flex Combi

  Pinja Flex Combi paints are one-component water-borne polyacrylate topcoats. They can also be used as primers to make the painting process more cost-effective. The fast-drying
  paints are designed for painting wooden window frames and front doors.

  Pinja Flex Combi

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En enkomponents vattenburen polyakrylatbaserad täckfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper.
  Produktegenskaper • Snabbtorkande utomhusfärg för fönster och dörrar. Den bildar en elastisk film med låg vatteninträngning. Dessa egenskaper hjälper produkten att skydda trä mot fukt och smuts. • Utmärkt vidhäftning till obelagt trä. Möjligheten att kunna använda produkten både som grundfärg och täckfärg ger en mer effektiv produktion. God täckförmåga och fyllnadsegenskaper säkerställer en hög kvalitet på den torra färgfilmen. • Förskönar träfönster och ytterdörrar med tusentals hållbara nyanser. • M1-klassifiseringen för byggnadsmaterial med låga emissionsnivåer har erhållits från den finska Byggnadsinformationsstiftelsen RTS. • Lämplig för fönsterkarmar och ytterdörrar i trä.
  Volymtorrhalt 39% (A bas)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad