Pinja W-Oil - Good water repellency effect

  Pinja W-Oil

  Pinja W-Oil

  En vattenburen brytbar halvtransparent träbets.

  Snabbtorkande brytbar olja

  Pinja W-Oil är en snabbtorkande träbets för korttidsskydd av yttre paneler, väggbeklädnader, skivor och timmerstugor. Produkten skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts i fuktiga utomhusområden.

  Fördröjer vatteninträngning i trä

  Pinja W-Oil tränger in i träet. Produkten har mycket goda vattenavvisande egenskaper, vilket ger minskad sprickbildning i träet.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning A water-borne tintable semi-transparent wood stain.
  Produktegenskaper • Fast-drying wood stain. • Protects the surface against moisture, sunlight and dirt. Delay water penetration into wood and therefore decreases cracking of wood surface. • Suitable for exterior panels, boards and log cabins in humid premises outdoors.
  Volymtorrhalt abt. 10%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WW24

  Pinja W-Oil Pinja W-Oil