Pinjasol Color - Best penetration into wood

  Pinjasol Color

  Pinjasol Color

  En semitransparent brytbar träbets.

  Minskar uppkomsten av sprickor i trä

  Pinjasol Color tränger extremt väl in i träet. Den skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts och minskar därför sprickbildning i träet.

  Lämplig både för barr- och lövträslag

  Pinjasol Color är lämplig för lövträslag, såsom ek, ask och bok. Produkten kan även användas på barrträslag. Den vidhäftar väl och skyddar ytan mot utomhusexponering.

  Lösningsmedelsburen, semitransparent finish

  Pinjasol Color används för fönsterkarmar, dörrar, väggbeklädnader, timmerstugor, osv. Produkten tränger in väl i träet och framhäver därmed träets naturliga skönhet.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Transparent nyanseringsbar trä bets.
  Produktegenskaper • Skyddar mot fukt, solljus, och smuts. Minskar sprickbildning. • Lämplig till ytterpanel, ytterdörrar, fönster etc. • Suitable for wooden surfaces such as window frames, front doors, wall boards, log cabins etc.
  Volymtorrhalt 11%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Träsystem

  Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

  WS11

  Pinjasol Color Merit Jahti 20 Merit Jahti 20

  WS14

  Pinjasol Color Pinjasol Color