Produkter och säkerhetsdatablad i alfabetisk ordning

I Produktdatabladen finner du information om materialets egenskaper och lämplighet för olika appliceringsytor, samt detaljerad information om beredning av underlag, appliceringsförhållanden och arbetsråd. I Säkerhetsdatabladen finns bl.a. säkerhetsföreskrifter och information om färgens innehåll.  

NB: Vår webbplats är nyligen uppdaterad och vi har fortfarande vissa delar i beta, vi hoppas att ni kan ha överseende med det. För närvarande finns tex nästan all vår produktinfo endast tillgänglig på engelska. Endast säkerhetsdatabladen ligger tillgängliga på svenska. 

Om du behöver produktinformation på svenska hänvisar vi tillfälligt hit >> 

Hittar du dem inte där heller kan du kontakta oss under kontakter >>

  • Produktdatablad
  • Säkerhetsdatablad
Acoustics Line Acoustics Line - A one-component water-borne noise damping coating for line application. Acoustics_Line_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvi Cleaner Akvi Cleaner - Akvi_Cleaner_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvi Color AT-S Akvi Color AT-S - A water-borne stain. Akvi_Color_AT-S_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Color AT-S SDS SE
Akvi Isolator Akvi Isolator - Vattenburen akrylat prim er som spärrar/fördröjer kvistgulning Akvi_Isolator_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Isolator SDS SE
Akvi Primer Akvi Primer - En vattenburen allsidig akrylatgrundfärg. Akvi_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Primer SDS SE Akvi Thinner SDS SE
Akvi Primer J Akvi Primer J - A water-borne acrylate primer. Akvi_Primer_J_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Primer J SDS SE
Akvi Primer MP Akvi Primer MP - Vattenburen akrylat primer med utmärkt täckförmåga. Akvi_Primer_MP_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Primer MP SDS SE
Akvi Primer Pro Akvi Primer Pro - Akvi_Primer_Pro_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Primer Pro SDS SE
Akvi Primer TIX Akvi Primer TIX - En vattenburen akrylatgrundfärg. Akvi_Primer_TIX_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Primer TIX SDS SE Akvi Thinner SDS SE
Akvi Thinner Akvi Thinner - Akvi Thinner SDS SE
Akvi Top DS 25 Akvi Top DS 25 - En enkomponents, vattenburen akrylbaserad täckfärg för färgglada, jämna ytor. Akvi_Top_DS_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvi Top DS 25 SDS SE
Akvi Top MP 25 - Akvi Top MP 25 SDS SE
Akvidur Primer - Hardener 008 7606 SDS SE
Akvilac CE 25 -
Akvilac FD 25 Akvilac FD 25 - A water-borne, one-component acrylate lacquer. Akvilac_FD_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvilac FD 25 SDS SE
Akvilac FD 70 Akvilac FD 70 - A water-borne, one-component high-gloss acrylate top lacquer. Akvilac_FD_70_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvilac FD 70 SDS SE
Akvilac FD-J 10 Akvilac FD-J 10 - En vattenburen enkomponents akrylatlack. Akvilac_FD-J_10_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvilac FD-J 10 SDS SE
Akvilac FD-J 25 Akvilac FD-J 25 - A water-borne, one-component acrylate lacquer. Akvilac_FD-J_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvilac FD-J 25 SDS SE
Akvilac FD-JW 5 Akvilac FD-JW 5 - A water-borne, one-component matt acrylate lacquer. Akvilac_FD-JW_5_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Akvilac TIX 25 Akvilac TIX 25 - A water-borne, one component acrylate lacquer. Akvilac_TIX_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvilac TIX 25 SDS SE
Akvilac WF 10 Akvilac WF 10 - En vattenburen enkomponents lack. Ger B-s1, d0-klassificering när den används tillsammans med Fontefire WF Clear. Akvilac_WF_10_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akvilac WF 10 SDS SE Akvi Thinner SDS SE
Akviwax Satin Akviwax Satin - A natural wax protection for interior wooden surfaces in humid premises. Akviwax_Satin_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akviwax Satin SDS SE
Akviwax White Akviwax White - Ett vattenburet vax. Akviwax_White_SV_PDS_Tikkurila.pdf Akviwax White SDS SE
Colofill Hardener Colofill Hardener -
Colowood Colowood - A water-borne filler for wooden surfaces. Colowood_SV_PDS_Tikkurila.pdf Colowood SDS SE
Dicco Astral 35 Dicco Astral 35 - En tvåkomponents syrahärdad färg. Dicco_Astral_35_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Astral 35 SDS SE Thinner 1058 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Dicco Color Dicco Color - En lösningsmedelsburen bets. Dicco_Color_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Color DC SDS SE Thinner 1027 SDS SE
Dicco Crystal 30 White Dicco Crystal 30 White - En tvåkomponents syrahärdad färg. Dicco_Crystal_30_White_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Crystal 30 White SDS SE Thinner 1058 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Dicco Crystal 90 Dicco Crystal 90 - En tvåkomponents syrahärdad färg. Dicco_Crystal_90_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Crystal 90 SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Dicco Flex 30 Dicco Flex 30 - Tvåkomponent syrahärdande toppfärg. Dicco_Flex_30_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Flex 30 SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2093 SDS SE
Dicco Lasyr Dicco Lasyr - A solvent-borne semi-transparent stain. Dicco_Lasyr_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Lasyr SDS SE Thinner 1027 SDS SE
Dicco Surf - Dicco_Surf_SV_PDS_Tikkurila.pdf Dicco Surf SDS SE Thinner 1033 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Dicco Surf Color Dicco Surf Color - A two-component acid catalysed primer. Dicco Surf Color SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Diccodur Hardener Diccodur Hardener - Diccodur Hardener SDS SE
Diccodur Primer Diccodur Primer - Tvåkomponent isocyanat härdad grundfärg. Diccodur_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Diccodur Primer SDS SE Thinner 1062 SDS SE Diccodur Hardener SDS SE
Diccoplast 30 Diccoplast 30 - En tvåkomponents syrahärdad täckfärg. Diccoplast_30_SV_PDS_Tikkurila.pdf Diccoplast 30 SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Diccoplast 30 TIX Diccoplast 30 TIX - En tvåkomponents syrahärdad täckfärg. Diccoplast_30_TIX_SV_PDS_Tikkurila.pdf Diccoplast 30 TIX SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Diccoplast Elastic Primer Diccoplast Elastic Primer - Tvåkomponent syra härdande grundfärg. Diccoplast_Elastic_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Diccoplast Elastic Primer SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Diccoplast Plus TIX Diccoplast Plus TIX - En tvåkomponents syrahärdad primer. Diccoplast_Plus_TIX_SV_PDS_Tikkurila.pdf Diccoplast Plus TIX SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Diccoplast Primer Diccoplast Primer - A two-component acid-catalyzed primer. Diccoplast_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Diccoplast Primer SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Duasolid 50 Duasolid 50 - En tvåkomponents oxiranesterfärg med hög torrhalt som innehåller aktiva rostskyddspigment. Duasolid_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Duasolid 50 SDS SE Thinner 1048 SDS SE Hardener 008 7665 SDS SE
Duasolid 90 Aluminium - Duasolid_90_Aluminium_SV_PDS_Tikkurila.pdf Duasolid 90 Aluminium SDS SE Thinner 1048 SDS SE Duasolid Hardener SDS SE
Duasolid Hardener Duasolid Hardener - Duasolid Hardener SDS SE
Duasolid Primer - Duasolid_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Duasolid Primer SDS SE Thinner 1048 SDS SE Duasolid Hardener SDS SE
Ensi Ensi - Uretanolja. Ensi_SV_PDS_Tikkurila.pdf Ensi SDS SE
Fontecoat EP 50 Fontecoat EP 50 - En tvåkomponents vattenburen epoxitäckfärg och en enskiktsfärg. Fontecoat_EP_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecoat EP 50 FCH SDS SE Hardener 007 1019 SDS SE
Fontecoat EP 50 Beige Fontecoat EP 50 Beige - A two-component water-borne epoxy primer. Fontecoat_EP_50_Beige_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecoat EP 50 Beige SDS SE Hardener 007 1019 SDS SE
Fontecoat EP 80 Fontecoat EP 80 - En tvåkomponents vattenburen epoxitäckfärg för krav med låg VOC-halt. Fontecoat_EP_80_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecoat EP 80 SDS SE Hardener 007 1019 SDS SE
Fontecoat FD 20 Fontecoat FD 20 - Fontecoat_FD_20_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecoat FD 20 SDS SE Hardener 007 1021 SDS SE
Fontecryl 25 Fontecryl 25 - Fontecryl 25 SDS SE
Fontecryl AP Fontecryl AP - En vattenburen, enkomponents snabbtorkande akrylbaserad grundfärg för olika ytor som innehåller aktiva rostskyddspigment. Fontecryl_AP_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecryl AP SDS SE
Fontecryl SC 50 Fontecryl SC 50 - En vattenburen, enkomponents snabbtorkande alkydmodifierad akrylatfärg som innehåller aktiva rostskyddspigment. Fontecryl_SC_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecryl SC 50 SDS SE
Fontecryl SC-EF 50 - Fontecryl SC-EF 50 SDS SE
Fontecryl SC-MR 10 Fontecryl SC-MR 10 - En vattenburen, enkomponents snabbtorkande akrylbaserad färg som innehåller aktiva rostskyddspigment. Fontecryl_SC-MR_10_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontecryl SC-MR 10 SDS SE
Fontedur Clear Plus Fontedur Clear Plus - A water-borne, two-component polyurethane lacquer with outstanding gloss and color protection properties. Fontedur_Clear_Plus_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Fontedur FL Matt Fontedur FL Matt - En tvåkomponents vattenburen polyuretanlack. Fontedur_FL_Matt_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontedur_FL_Matt_Hardener_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontedur FL Matt SDS SE Fontedur FL Matt Hardener SDS SE
Fontedur FL Matt Hardener Fontedur FL Matt Hardener - Fontedur_FL_Matt_Hardener_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontedur FL Matt Hardener SDS SE
Fontedur FL Matt Hardener Fontedur FL Matt Hardener - Fontedur_FL_Matt_Hardener_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontedur FL Matt Hardener SDS SE
Fontedur HB 80 Fontedur HB 80 - En tvåkomponents vattenburen polyuretantäckfärg. Fontedur_HB_80_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontedur HB 80 SDS SE Hardener 008 7605 SDS SE
Fontefire ST 60 Fontefire ST 60 - En vattenburen enkomponents svällande täckfärg. När den utsätts för värme expanderar den och skapar ett isolerande skumskikt. Fontefire_ST_60_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefire ST 60 SDS SE
Fontefire WF Fontefire WF - Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum. Fontefire_WF_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefire WF SDS SE
Fontefire WF Clear Fontefire WF Clear - Fontefire_WF_Clear_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefire WF Clear SDS SE
Fontefloor EP 100 Fontefloor EP 100 - En tvåkomponents vattenburen epoxifärg. Fontefloor_EP_100_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefloor EP 100 SDS SE Fontefloor EP Hardener SDS SE
Fontefloor EP Clear Fontefloor EP Clear - En tvåkomponents vattenburen epoxilack. Fontefloor_EP_Clear_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefloor EP Clear SDS SE Fontefloor EP Hardener SDS SE
Fontefloor EP Hardener Fontefloor EP Hardener - Fontefloor EP Hardener SDS SE
Fontefloor EP Plus Hardener -
Fontefloor EP Primer Fontefloor EP Primer - En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer. Fontefloor_EP_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefloor EP Primer SDS SE Fontefloor EP Hardener SDS SE
Fontefloor PU Cem 2 Fontefloor PU Cem 2 -
Fontefloor PU Cem 6-9 Fontefloor PU Cem 6-9 -
Fontefloor Pu Cem Cove Fontefloor Pu Cem Cove -
Fontefloor PU Cem Primer Fontefloor PU Cem Primer -
Fontefloor PU Cem Top Fontefloor PU Cem Top -
Fontefloor PU Matt Fontefloor PU Matt - En tvåkomponents vattenburen polyuretanfärg som ger trevnad i offentliga utrymmen. Fontefloor_PU_Matt_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontefloor PU Matt SDS SE Fontefloor PU Matt Hardener SDS SE
Fontelac QD 80 Fontelac QD 80 - En vattenburen enkomponents blank täckfärg baserad på alkyddispersion. Fontelac_QD_80_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontelac QD 80 SDS SE
Fontezinc 85 Fontezinc 85 - En tvåkomponents vattenburen, zinkrik epoxifärg. Fontezinc_85_SV_PDS_Tikkurila.pdf Fontezinc 85 SDS SE Fontezinc Hardener SDS SE
Fontezinc Hardener Fontezinc Hardener - Fontezinc Hardener SDS SE
Hardener 006 2093 Hardener 006 2093 - Hardener 006 2093 SDS SE
Hardener 006 2098 Hardener 006 2098 - Hardener 006 2098 SDS SE
Hardener 006 2099 Hardener 006 2099 - Hardener 006 2099 SDS SE
Hardener 007 1019 Hardener 007 1019 - Hardener 007 1019 SDS SE
Hardener 007 1021 Hardener 007 1021 - Hardener 007 1021 SDS SE
Hardener 007 1610 Hardener 007 1610 -
Hardener 008 5459 Hardener 008 5459 -
Hardener 008 5600 Hardener 008 5600 - Hardener 008 5600 SDS SE Thinner 1031 SDS SE
Hardener 008 5605 Hardener 008 5605 - Hardener 008 5605 SDS SE Thinner 1031 SDS SE
Hardener 008 5607 Hardener 008 5607 - Hardener 008 5607 SDS SE
Hardener 008 5610 Hardener 008 5610 - Hardener 008 5610 SDS SE
Hardener 008 5611 Hardener 008 5611 - Hardener 008 5611 SDS SE
Hardener 008 5612 Hardener 008 5612 - Hardener 008 5612 SDS SE
Hardener 008 5613 Hardener 008 5613 - Hardener 008 5613 SDS SE
Hardener 008 5615 Hardener 008 5615 - Hardener 008 5615 SDS SE
Hardener 008 7067 Hardener 008 7067 - Hardener 008 7067 SDS SE
Hardener 008 7380 Hardener 008 7380 - Hardener 008 7380 SDS SE
Hardener 008 7440 Hardener 008 7440 - Hardener 008 7440 SDS SE
Hardener 008 7501 Hardener 008 7501 - Hardener 008 7501 SDS SE
Hardener 008 7580 Hardener 008 7580 - Hardener 008 7580 SDS SE
Hardener 008 7590 Hardener 008 7590 - Hardener 008 7590 SDS SE
Hardener 008 7601 Hardener 008 7601 - Hardener 008 7601 SDS SE
Hardener 008 7605 Hardener 008 7605 - Hardener 008 7605 SDS SE
Hardener 008 7606 Hardener 008 7606 - Hardener 008 7606 SDS SE
Hardener 008 7615 - Hardener 008 7615 SDS SE
Hardener 008 7620 Hardener 008 7620 - Hardener 008 7620 SDS SE
Hardener 008 7640 Hardener 008 7640 - Hardener 008 7640 SDS SE
Hardener 008 7650 -
Hardener 008 7665 Hardener 008 7665 - Hardener 008 7665 SDS SE
Hardener 008 7667 Hardener 008 7667 - Hardener 008 7667 SDS SE
Hardener 008 7672 Hardener 008 7672 - Hardener 008 7672 SDS SE
Hardener 008 7690 Hardener 008 7690 - Hardener 008 7690 SDS SE
Hardener 008 7710 Hardener 008 7710 - Hardener 008 7710 SDS SE
Luminol 25 Luminol 25 - A UV-curing, tintable water-borne urethane polyester paint. Luminol_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Luminol 25 N Luminol 25 N - A water-borne urethane polyester paint to be cured by UV-light. Luminol_25_N_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Luminol Clear 25 Luminol Clear 25 - A water-borne UV-curing urethane lacquer. Luminol_Clear_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Luminol SP 25 -
Merit 20 Merit 20 - En tvåkomponents syrahärdad lack. Merit_20_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit 20 SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Merit 30 Merit 30 - En tvåkomponents syrahärdad lack. Merit_30_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit 30 SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Merit 80 Merit 80 - En tvåkomponents syrahärdad lack. Merit_80_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit 80 SDS SE Thinner 1027 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Merit Jahti 20 Merit Jahti 20 - En enkomponents uretanalkydlack. Merit_Jahti_20_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Jahti 20 SDS SE
Merit Jahti 80 Merit Jahti 80 - En enkomponents uretanalkydlack. Merit_Jahti_80_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Jahti 80 SDS SE
Merit Sanding Merit Sanding - En enkomponents syrahärdad lack. Merit_Sanding_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Sanding SDS SE Thinner 1033 SDS SE
Merit Topas 10 Merit Topas 10 - En tvåkomponents syrahärdad lack. Merit_Topas_10_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Topas 10 SDS SE Thinner 1058 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Merit Topas 25 Merit Topas 25 - En tvåkomponents syrahärdad lack. Merit_Topas_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Topas 25 SDS SE Thinner 1058 SDS SE Hardener 006 2098 SDS SE
Merit Zircon Extra 25 Merit Zircon Extra 25 - En enkomponents syrahärdad lack. Merit_Zircon_Extra_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Merit Zircon Extra 25 SDS SE Thinner 1058 SDS SE
Panssari Akva Panssari Akva - Akrylfärg. Panssari_Akva_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Pinja Color Oil Pinja Color Oil - En vattenburen brytbar halvtransparent träolja. Pinja_Color_Oil_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Color Oil SDS SE
Pinja Color Plus Pinja Color Plus - Vattenburen nyanserbar trä lasyr. Produktens bindemedel är akrylat. Pinja_Color_Plus_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Color Plus SDS SE
Pinja Combi AW 20 -
Pinja Flex Combi 25 Pinja Flex Combi 25 - En enkomponents vattenburen polyakrylatbaserad täckfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper. Pinja_Flex_Combi_25_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Flex Combi 25 SDS SE
Pinja Flex Combi 35 Pinja Flex Combi 35 - En enkomponent vattenburen polyakrylatfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper. Pinja_Flex_Combi_35_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Flex Combi 35 SDS SE
Pinja Pro Pinja Pro - Vattenburen utomhusfärg. Pinja_Pro_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Pro A SDS SE
Pinja Pro Primer Pinja Pro Primer - En allsidig vattenburen grundfärg för finsågat trä. Pinja_Pro_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Pro Primer SDS SE
Pinja Protect G - En vattenburen allround alkydprimer för att säkerställa högkvalitativt resultat Pinja_Protect_G_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Protect G SDS SE
Pinja Protect GM - Vattenburen alkydprimer som skyddar panelen upp till 2 år innan färdigmålning. Pinja_Protect_GM_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Protect GM SDS SE
Pinja Protect M 20 - Pinja Protect M 20 SDS SE
Pinja W-Oil Pinja W-Oil - A water-borne tintable semi-transparent wood stain. Pinja_W-Oil_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja W-Oil SDS SE
Pinja Wood Stain Pinja Wood Stain - En snabbtorkande vattenburen träbets för utvändiga träytor. Pinja_Wood_Stain_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinja Wood Stain SDS SE
Pinjadur 30 Pinjadur 30 - En tvåkomponent, vattenburen polyureta n toppfärg. Pinjadur_30_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinjadur 30 SDS SE Hardener 008 7605 SDS SE
Pinjadur Primer Pinjadur Primer - Tvåkomponent vattenburen isocyanat härdad grundfärg. Pinjadur_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinjadur Primer SDS SE Hardener 008 7605 SDS SE
Pinjalac HB 30 Pinjalac HB 30 - En vattenburen akrylatlack med god hållbarhet utomhus. Pinjalac_HB_30_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinjalac HB 30 SDS SE
Pinjalac Solid 30 - A water-borne acrylate lacquer. Pinjalac Solid 30 SDS SE
Pinjasol Color Pinjasol Color - Transparent nyanseringsbar trä bets. Pinjasol_Color_SV_PDS_Tikkurila.pdf Pinjasol Color SDS SE
Putty Pine Putty Pine - A waterborne filler for wooden surfaces. Putty_Pine_SV_PDS_Tikkurila.pdf
Putty Pine HB -
Rostex Super Akva Rostex Super Akva - Vattenburen, snabbtorkande rostskyddsfärg för vattenburna täckfärger. Innehåller specialbindemedel. Rostex Super Akva SDS SE
Supi Arctic Supi Arctic -
Supi Saunasuoja Supi Saunasuoja -
Temabond ST 200 Temabond ST 200 - En tvåkomponents aluminiumpigmenterad modifierad epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor. Temabond_ST_200_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temabond ST 200 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 7501 SDS SE
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - En tvåkomponents modifierad brytbar epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor. Temabond_ST_300_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temabond ST 300 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 7501 SDS SE
Temabond WG 200 - Temabond WG 200 SDS SE Thinner 1031 SDS SE
Temaclad SC 50 - En tvåkomponents halvblank akrylbaserad polyuretan med rostskyddspigment. Härdare alifatisk isocyanat. Temaclad_SC_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temaclad SC 50 SDS SE Thinner 1067 SDS SE Hardener 008 7615 SDS SE
Temacoat 50 Temacoat 50 - Temacoat_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat 50 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5611 SDS SE
Temacoat GF Primer Temacoat GF Primer - En tvåkomponents polyamidhärdad epoxiprimer som innehåller zinkfosfat. Temacoat_GF_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat GF Primer SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5600 SDS SE
Temacoat GPL Temacoat GPL - En tvåkomponents aminaddukthärdad rep- och kemikalieresistent epoxitäckfärg. Temacoat_GPL_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat GPL SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 7580 SDS SE
Temacoat GPL-S MIO Temacoat GPL-S MIO - En tvåkomponents polyamidhärdad epoxifärg pigmenterad med järnglimmer. Temacoat_GPL-S_MIO_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat GPL-S MIO SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5600 SDS SE
Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL-S Primer - En tvåkomponents polyamidhärdad epoxiprimer som kan appliceras i tjocka skikt, innehåller zinkfosfat. Temacoat_GPL-S_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat GPL-S Primer SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5610 SDS SE
Temacoat GS 50 Temacoat GS 50 - En tvåkomponents polyamidhärdad epoxibaserad täck- och mellanfärg som kan appliceras i tjocka skikt. Temacoat_GS_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat GS 50 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5600 SDS SE
Temacoat HB 30 - Tvåkomponents polyamidhärdad hartsmodifierad epoxifärg som ger tjocka skikt. Temacoat_HB_30_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat HB 30 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5600 SDS SE
Temacoat HS-F Primer Temacoat HS-F Primer - En tvåkomponents snabbtorkande epoxiprimer med hög torrhalt för alla årstider, lätt att applicera i tjocka skikt, innehåller rostskyddspigment. Temacoat_HS-F_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat HS-F Primer SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5615 SDS SE
Temacoat Primer Temacoat Primer - En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg som innehåller rostskyddspigment. Temacoat_Primer_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat Primer SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5611 SDS SE
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg. Temacoat_RM_40_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat RM 40 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5600 SDS SE
Temacoat SPA 50 Temacoat SPA 50 - En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg. Temacoat_SPA_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacoat SPA 50 SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5607 SDS SE
Temacoat SPA Primer Temacoat SPA Primer - Temacoat SPA Primer SDS SE Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5607 SDS SE
Temacoat SPA Primer MIO - Thinner 1031 SDS SE Hardener 008 5607 SDS SE
Temacryl AR 50 Temacryl AR 50 - En fysiskt torkande, enkomponents halvblank akrylbaserad täckfärg. Temacryl_AR_50_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temacryl AR 50 SDS SE Thinner 1053 SDS SE
Temacryl EA 50 - Temacryl EA 50 SDS SE Thinner 1048 SDS SE
Temadur 10 Temadur 10 - En tvåkomponents matt polyuretanfärg som innehåller rostskyddspigment, härdare alifatisk isocyanat. Temadur_10_SV_PDS_Tikkurila.pdf Temadur 10 SDS SE Thinner 1061 SDS SE Hardener 008 7590 SDS SE