170
    Panssari Akva

    Panssari Akva

    Produktdatablad

    Produktbeskrivning Akrylatfärg.
    Produktegenskaper Lämpar sig direkt på ytor som tidigare målats med alkyd- eller akrylatfärg och på fabrikslackerad tunnplåt (PVC, PURAL, POLYESTER, AKRYL). Omålade förzinkade stålplåtar samt aluminium- och stålytor måste grundmålas med Rostex Super Akva eller Rostex Super-grundfärg. Aluminiumytorna måste ruggas upp före målning. Mer information (på finska) finns i Tikkurilas publikation Kattopintojen käsittelyopas. Plåttak och -fasader samt stålkonstruktioner, t.ex. vattenrännor, stuprör och skyddsplåtar.