Temabond ST 200 - Maintenance paint for demanding surfaces

Temabond ST 200 - Maintenance paint for demanding surfaces

  Temabond ST 200

  Temabond ST 200

  A two component high-solids, aluminium pigmented modified epoxy maintenance paint for demanding surfaces.

  Surface-tolerant high-solids epoxy paint

  Temabond ST 200 is an ideal solution for maintenance painting due to its very good adhesion even to hand-prepared steel. As a high-solids product, the paint has lower VOC emissions than conventional epoxy paints.

  Suitable for immersion

  Temabond ST 200 withstands immersion in water and can therefore be used e.g. on steel structures immersed in water or buried in soil.

  Temabond ST 200 - Good chemical and abrasion resistance

  Good chemical and abrasion resistance

  Due to its aluminium pigmentation, Temabond ST 200 forms a very tight film with good chemical and abrasion resistance. The paint is used in systems for repainting and touch-up painting steel surfaces that are difficult to clean, such as bridges, cisterns and different types of steelwork and equipment in the wood-processing and chemical industries.

  Functional mechanism of Temabond ST 200

  Temabond ST 200 mastic paint has the ability to penetrate rust and adhere to the underlying steel surface, effectively preventing further corrosion.

  A barrier pigmented Temabond epoxy paint protects against moisture and oxygen, preventing their corrosive effect on steel.
  Furthermore, a layer of interlaced flakes of e.g. micaceous iron oxide or aluminium multiplies the distance across which corrosive molecules must migrate in order to reach the steel surface.

  Tikkurila paint systems with Temabond

  Surface tolerant epoxy system for maintenance painting. Protective systems with high film build properties and excellent adhesion to blast cleaned or hand prepared steel. Based on epoxy mastic type of paints with low solvent content.

  Surface tolerant epoxy system for maintenance painting. Protective systems with high film build properties and excellent adhesion to blast cleaned or hand prepared steel. Based on epoxy mastic type of paints with low solvent content.

  Temabond mastics

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents aluminiumpigmenterad modifierad epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.
  Produktegenskaper • Aluminiumpigmenteringen ger en mycket tät beläggning med god motståndskraft mot kemikalier och nötning. • Används i system för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin. • En perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. • I och med att Temabond ST 200 är en produkt med hög torrhalt så har den lägre VOC-emissioner än traditionella epoxifärger. • Resistent mot nedsänkning i vatten och kan därför användas för t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller jord. • Lätt att applicera i tjocka skikt, även med pensel. • Kan även appliceras på ytor med gammal alkydfärg. • Kan användas som enskiktsfärg. • Den lågtemperaturhärdande versionen av Temabond WG 200 kan härdas vid låga temperaturer. • Rekommenderas för reparation av transport- eller installationsskador.
  Volymtorrhalt 80±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 280 C4
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 240 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 120 C2
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 120 C3
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 160 C2
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 160 C3
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 200 C3
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 200 C4
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 240 C3
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 240 C4
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 280 C4
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
  -
  - St2

  TP26

  Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-M
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 120 C2
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 120 C3
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 160 C2
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 160 C3
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 200 C4
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 200 C3
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 240 C4
  -
  - St2

  TP56

  Temabond ST 200 Temathane 50 240 C3
  -
  - St2

  TP69

  Temabond ST 200 Temathane PC 80 180 C3
  -
  - St2

  TP69

  Temabond ST 200 Temathane PC 80 180 C4
  -
  - St2

  TP69

  Temabond ST 200 Temathane PC 80 240 C4
  -
  - St2

  TP69

  Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C4
  -
  - St2

  TP69

  Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-M
  -
  - St2

  TP69

  Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 240 C4
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 120 C2
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 160 C2
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 120 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 160 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 200 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 200 C4
  -
  - St2