Temabond ST 300 - Tintable maintenance paint for demanding surfaces

Temabond ST 300 - Tintable maintenance paint for demanding surfaces

  59491
  Temabond ST 300

  Temabond ST 300

  En tvåkomponents modifierad brytbar epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.

  Temabond ST 300 - Surface-tolerant high-solids tintable epoxy paint

  Yttolerant brytbar epoxifärg med hög torrhalt

  Temabond ST 300 är en perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. Färgen är en produkt med hög torrhalt och har därmed lägre VOC-emissioner än konventionella epoxifärger.

  Lämplig för nedsänkning

  Temabond ST 300 tål nedsänkning i vatten och kan därför användas på t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller nedgrävda i jord. Produkten kan även användas för att måla vattenkraftverk. Som CE-märkt produkt är Temabond ST 300 lämplig för betongytor.

  Temabond ST 300 - Suitable for immersion

  God kemikalie- och nötningsbeständighet

  Den brytbara Temabond ST 300 bildar en mycket tät film med god kemikalie- och nötningsbeständighet. Produkten används för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin.

  Functional mechanism of Temabond ST 300

  Temabond ST 300 mastic paint has the ability to penetrate rust and adhere to the underlying steel surface, effectively preventing further corrosion.

  Tikkurila paint systems with Temabond

  Surface tolerant epoxy system for maintenance painting. Protective systems with high film build properties and excellent adhesion to blast cleaned or hand prepared steel. Based on epoxy mastic type of paints with low solvent content.

  Surface tolerant epoxy system for maintenance painting. Protective systems with high film build properties and excellent adhesion to blast cleaned or hand prepared steel. Based on epoxy mastic type of paints with low solvent content.

  Temabond mastics

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents modifierad brytbar epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.
  Produktegenskaper • En perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. • I och med att Temabond ST 300 är en produkt med hög torrhalt så har den lägre VOC-emissioner än traditionella epoxifärger. • Resistent mot nedsänkning i vatten och kan därför användas för t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller jord. Kan även användas för att måla vattenkraftstationer. • Som CE-märkt produkt är den lämplig för betongytor. • Ger en mycket tät beläggning med god motståndskraft mot kemikalier och nötning. • Används för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin. • Lätt att applicera i tjocka skikt, även med pensel. • Kan även appliceras på ytor med gammal alkydfärg. • Kan användas som enskiktsfärg. • Den lågtemperaturhärdande versionen av Temabond WG 300 kan härdas vid låga temperaturer. • Rekommenderas för reparation av transport- eller installationsskador.
  Volymtorrhalt 80±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE56

  Temabond ST 300 100 C2
  -
  - St2

  TE56

  Temabond ST 300 200 C4
  -
  - St2

  TE56

  Temabond ST 300 200 C5-I
  -
  - St2

  TE56

  Temabond ST 300 200 C5-M
  -
  - St2

  TE56

  Temabond ST 300 300 Im1, Im2, Im3
  -
  - St2

  TE56

  Temabond ST 300 380 Im1, Im2, Im3
  M
  - St2