Temacoat 50

  Temacoat 50

  God vidhäftning till olika typer av ytor

  Den högpresterande färgen Temacoat 50 vidhäftar väl till ytor av stål, zink och aluminium. Produkten har höga filmbyggande egenskaper och kan även användas som enskiktsfärg.

  God mekanisk och kemisk beständighet

  Temacoat 50 är en färg med hög torrhalt som bildar en hållbar och flexibel yta med gott motstånd mot mekanisk, kemisk och miljömässig belastning.

  Låga VOC-utsläpp

  Temacoat 50 bidrar till att minska VOC-utsläppen. Färgen rekommenderas för användning på byggnadsstommar, rörbroar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.

  Produktdatablad

  Produktegenskaper • God vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. • Används som grundfärg, mellanfärg eller täckfärg på ytor som utsätts för klimatmässig, mekanisk eller kemisk belastning. • Även lämplig som enskiktssystem. • Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 73±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-I
  H
  A5I.2 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-M
  H
  A5M.2 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C3
  H
  A7.10 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C4
  M
  A7.10 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C5-M
  L
  A7.10 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C5-I
  L
  A7.10 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C4
  H
  A7.11 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C5-I
  M
  A7.11 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C5-M
  M
  A7.11 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C2
  -
  - SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C4
  -
  - SaS