Temacoat GPL - Mechanical and chemical resistant epoxy topcoat

  21616
  Temacoat GPL

  Temacoat GPL

  A two-component, amine adduct cured mar and chemical resistant epoxy topcoat.

  High chemical resistance

  Temacoat GPL is used as a finishing coat particularly on objects exposed to heavy abrasion and chemical attack. The paint withstands +150°C dry heat and chemically active gases and dust.

  CE marked, also suitable for concrete

  Due to its CE marking, Temacoat GPL can be used on concrete surfaces in the process industry. The paint withstands well immersion in water, oil and dilute solutions of non-oxidizing acids, alkalis and salts.

  Wide range of colors

  In addition to its wide application area, Temacoat GPL is available in thousands of colors. Resistance to abrasion and chemicals helps the painted surface retain its color for a longer time.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents aminaddukthärdad rep- och kemikalieresistent epoxitäckfärg.
  Produktegenskaper • Används speciellt som täckfärg, särskilt för föremål som utsätts för omfattande nötning och kemikalieangrepp. • Motståndskraftig mot +150 °C torr värme samt kemiskt aktiva gaser och damm. • I och med CE-märkningen även lämplig för betongytor i processindustrier. • Har god förmåga att tåla nedsänkning i vatten, olja och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror, alkali och salter. • Finns tillgänglig i tusentals olika kulörer. Motståndskraft mot nötning och kemikalier gör att ytan bibehåller sin kulör längre. • Tål +60 °C vid nedsänkning. • Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. • Tål nedsänkning i mineraliska/vegetabiliska/animaliska fetter och oljor. • Rekommenderas för broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin, såsom rörbroar, transportband, pappersmaskiner etc.
  Volymtorrhalt 55±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
  H
  A5I.2 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C5-M
  L
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-M
  H
  A5M.2 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  H
  C2.05 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  M
  C3.05 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  VH
  G2.03 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  H
  G3.02 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C4
  M
  G4.02 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C5
  L
  G5.01 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C3
  VH
  G3.04 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C4
  H
  G4.04 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 180 C3
  H
  C3.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 180 C2
  VH
  C2.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 180 C4
  M
  C4.05 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
  H
  C4.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C3
  VH
  C3.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 300 C5
  H
  C5.03 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C5
  M
  C5.02 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 300 C4
  VH
  C4.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  -
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C4
  -
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  -
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  H
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C4
  M
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C5-I
  L
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
  H
  A7.12 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C5-I
  M
  A7.12 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C5-M
  M
  A7.12 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C5
  M
  G5.03 SaS