Temacoat GPL-S Primer - Rapidly overcoatable universal primer

Temacoat GPL-S Primer - Rapidly overcoatable universal primer

  58492
  Temacoat GPL-S Primer

  Temacoat GPL-S Primer

  En tvåkomponents polyamidhärdad epoxiprimer som kan appliceras i tjocka skikt, innehåller zinkfosfat.

  Temacoat GPL-S Primer - Excellent adhesion to various surfaces

  Utmärkt vidhäftning till olika typer av ytor

  Den snabbt övermålningsbara Temacoat GPL-S Primer används som grundfärg eller mellanfärg i färgsystem som utsätts för nötning och kemiska påfrestningar. Färgen vidhäftar extremt bra till stål-, zink- och aluminiumytor, vilket gör den till en universell, allsidig grundfärg för olika tillämpningar.

  Långt övermålningsintervall

  Med en specialhärdare härdar Temacoat GPL-S Primer även vid temperaturer under fryspunkten, och den kan målas över efter en längre tid. Den rekommenderas för broar, transportutrustning, kranar, stålmaster, transportband och andra sorters stålkonstruktioner, -maskiner och -utrustning.

  Temacoat GPL-S Primer - Long overcoating interval
  Temacoat GPL-S Primer - Tintable, MED certified

  Brytbar, MED-certifierad

  Temacoat GPL-S Primer har ett MED-certifikat och är därmed godkänd för målning av inre ytor i fartyg. Grundfärgen kan brytas till olika kulörer, vilket gör det möjligt att uppnå bästa möjliga täckförmåga hos täckfärgen.

  Can be used in low temperatures

  With hardener 008 5610 Temacoat GPL-S Primer enables curing even at  temperatures down to -10°C.

  Temacoat GPL-S Primer - Can be used in low temperatures

  Tikkurila paint systems with Temacoat GPL-S Primer

  Temacoat - Temadur multi-purpose epoxy-polyurethane system

  Multi-purpose two-pack epoxy-polyurethane system. Can be applied on different substrates, e.g. steel, stainless steel, aluminium and zinc, exposed to severe climatic conditions.

  Temacoat-Temadur multi-purpose epoxy-polyurethane system

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents polyamidhärdad epoxiprimer som kan appliceras i tjocka skikt, innehåller zinkfosfat.
  Produktegenskaper • Utmärkt vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. • Används som grundfärg eller mellanfärg i epoxi- och polyuretansystem som utsätts för nötning och/eller kemisk belastning. • Kan användas som mellanfärg på zinkrika epoxi- och zinksilikatfärger. • Övermålningsbar efter kort tid. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11166-15-14 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Härdare 008 5610 möjliggör härdning även vid temperaturer ned till -10 °C. • Rekommenderas för broar, transportutrustning, kranar, stålmaster, transportband och andra sorters stålkonstruktioner, -maskiner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 55±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 200 C4
  L
  A4.14 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
  H
  A5I.2 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-M
  H
  A5M.2 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  H
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C4
  M
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C5-I
  L
  A7.10 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C5-M
  L
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  H
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C4
  M
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C5-M
  L
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C5-I
  L
  A7.10 SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 160 C4
  H
  A7.11 SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 160 C5-M
  M
  A7.11 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
  H
  A7.12 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C5-I
  M
  A7.12 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C5-M
  M
  A7.12 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C4
  H
  A7.12 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C5-I
  M
  A7.12 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C5-M
  M
  A7.12 SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 160 C5-I
  M
  A7.11 SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
  M
  - Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C2
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C4
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C4
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-I
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
  -
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  -
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  -
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C4
  -
  - SaS

  TP21

  Temazinc 99 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TP21

  Temazinc 99 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TP21

  Temazinc 99 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP21

  Temazinc 99 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP21

  Temazinc 99 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  H
  C2.05 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  M
  C3.05 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C2
  VH
  G2.03 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C3
  H
  G3.02 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C4
  M
  G4.02 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C3
  VH
  G3.04 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 120 C5
  L
  G5.01 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C4
  H
  G4.04 SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 160 C5
  M
  - SaS

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 180 C3
  H
  C3.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 180 C2
  VH
  C2.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 180 C4
  M
  C4.05 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C3
  VH
  C3.07 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
  H
  C4.06 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C5
  M
  C5.02 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 300 C5
  H
  C5.03 Sa2½

  TE10

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 300 C4
  VH
  C4.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  H
  C2.05 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  M
  C3.05 Sa2½

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C2
  -
  - SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C4
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C4
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 200 C5-I
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 200 C5-M
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C2
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C4
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C4
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 200 C5-I
  -
  - SaS

  TP20

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 200 C5-M
  -
  - SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C2
  -
  - SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP54

  Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 120 C4
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  VH
  G2.03 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C4
  M
  G4.02 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C5
  L
  G5.01 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C3
  VH
  G3.04 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C4
  H
  G4.04 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 180 C2
  VH
  C2.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C5
  M
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 180 C3
  H
  C3.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 180 C4
  M
  C4.05 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C3
  VH
  C3.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C4
  H
  C4.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C5
  M
  C5.02 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 300 C4
  VH
  C4.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 300 C5
  H
  C5.03 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  H
  G3.02 SaS