Temacoat GS 50

  Temacoat GS 50

  A two-component, polyamide-cured high build epoxy finishing and intermediate coat.

  Versatile epoxy topcoat

  Temacoat GS 50 is used as a topcoat or an intermediate coat in epoxy and polyurethane systems. The paint can also be used as a sealer or a single-coat paint and be applied directly on zinc and aluminium surfaces.

  Wide range of colors

  Temacoat GS 50 protects steel framework, conveyors, tubular bridges and other steel structures. Thousands of colors available.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents polyamidhärdad epoxibaserad täck- och mellanfärg som kan appliceras i tjocka skikt.
  Produktegenskaper • Används som täck- eller mellanfärg i epoxi- och polyuretansystem som utsätts för nötning och/eller kemisk belastning. • Kan även appliceras direkt på zink- och aluminiumytor. • Även lämplig som enskiktssystem. • Snabbt övermålningsbar och klar att hantera. • Rekommenderas för transportutrustning, stålramverk, transportband, rörbroar och andra stålkonstruktioner.
  Volymtorrhalt 57±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  H
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C5-I
  L
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C5-M
  L
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  H
  C2.05 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  M
  C3.05 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C4
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 200 C5-I
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 200 C5-M
  -
  - SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C4
  M
  A7.10 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C4
  H
  A7.12 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C5-M
  M
  A7.12 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C5-I
  M
  A7.12 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C2
  VH
  G2.03 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C4
  M
  G4.02 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C5
  L
  G5.01 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C3
  VH
  G3.04 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C4
  H
  G4.04 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 180 C2
  VH
  C2.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 180 C3
  H
  C3.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 180 C4
  M
  C4.05 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 120 C3
  H
  G3.02 SaS

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C3
  VH
  C3.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C4
  H
  C4.06 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 240 C5
  M
  C5.02 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 300 C4
  VH
  C4.07 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 300 C5
  H
  C5.03 Sa2½

  TE12

  Temacoat GPL-S Primer Temacoat GS 50 160 C5
  M
  G5.03 SaS