Temacoat Primer - High-solids epoxy primer

  Temacoat Primer

  Temacoat Primer

  En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg som innehåller rostskyddspigment.

  Epoxi som kan appliceras i tjocka skikt på olika ytor

  Temacoat Primer har god vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. Det är möjligt att uppnå en hög filmtjocklek med en enda applicering. Produkten har en hög torrhalt vilket garanterar lång livslängd för färgsystemet.

  Godkänd enligt NORSOK

  Temacoat Primer är en grundfärg som kan appliceras i tjocka skikt, för färgsystem som används i tuffa miljöer. Produkten används som mellanfärg i NORSOK-godkända system på ytor som utsätts för marina förhållanden.

  Flexibel övermålningstid

  Målningsprocessens hastighet kan justeras genom valet av härdare. Temacoat Primer kan appliceras vid temperaturer under fryspunkten. Produkten används för byggnadsstommar, rörbroar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.

   Approved by Norsok

  The paint system with Temacoat Primer as an intermediate coat approved according NORSOK standards.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg som innehåller rostskyddspigment.
  Produktegenskaper • God vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. Det är möjligt att uppnå en hög filmtjocklek med en enda applicering. Produkten har en hög torrhalt vilket garanterar lång livslängd för färgsystemet. • En grundfärg som kan appliceras i tjocka skikt, för färgsystem som används i tuffa miljöer. Produkten används som mellanfärg i NORSOK-godkända system på ytor som utsätts för marina förhållanden. • Målningsprocessens hastighet kan justeras genom valet av härdare. Kan appliceras vid temperaturer under noll grader. • Används som grundfärg eller mellanfärg på ytor som utsätts för klimat eller mekanisk eller kemisk belastning. • Pigmenterad med zinkfosfat. • Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 72±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE79

  Temacoat Primer Temacoat GPL 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C5-M
  L
  A7.10 SaS

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-M
  H
  A5M.2 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C4
  H
  A7.11 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C5-I
  M
  A7.11 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 160 C5-M
  M
  A7.11 SaS

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-I
  H
  A5I.2 Sa2½

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C3
  H
  A7.10 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C4
  M
  A7.10 SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C5-I
  L
  A7.10 SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C4
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-I
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C4
  -
  - SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE80

  Temacoat Primer Temacoat 50 120 C2
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C4
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C5-I
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C5-M
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
  H
  - Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
  -
  - SaS