Temacoat RM 40 - Universal resin-modified epoxy paint

  59491
  Temacoat RM 40

  Temacoat RM 40

  En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.

  Kan användas som enskiktssystem

  Temacoat RM 40 är en universell grundfärg, en enskiktsfärg och en täckfärg. Produkten har god vidhäftning till stål-, zink- och aluminiumytor som utsätts för omfattande nötning eller kemiska påfrestningar. Dess rekommenderade användningsområden är t.ex. byggnadsstommar, rörbroar och transportband.

  CE-märkt

  Temacoat RM 40 är lämplig för betongytor och är CE-märkt.

  Även lämplig för nedsänkning

  Temacoat RM 40 kan användas på stålkonstruktioner i våta miljöer, t.ex. inuti pontoner, ballastvattentankar och fartygsskrov. Andra användningsområden är stålkonstruktioner underjords- och undervattensapplikationer och ytor som ofta utsätts för stänk.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.
  Produktegenskaper • Utmärkt motståndskraft mot nötning, kemikalier och nedsänkning i vatten. • Används som grundfärg eller täckfärg för invändiga och utvändiga stål-, aluminium- och zinkytor som utsätts för mekanisk och eller kemisk belastning. Kan även användas under jord och vatten. • Även lämplig att använda som enskiktssystem. • I och med CE-märkningen även lämplig för betongytor. • Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportband, fartygsskrov och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 65±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE50

  Temacoat RM 40 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 280 C4
  H
  A4.09 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 160 C5-I
  M
  A7.11 SaS

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 160 C5-M
  M
  A7.11 SaS

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
  L
  A4.14 Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 160 C4
  H
  A7.11 SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 100 C2
  -
  - Sa2½

  TE50

  Temacoat RM 40 250 C3
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 C4
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 C2
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 C3
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 C4
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 Im1, Im2, Im3
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 C2
  -
  - SaS

  TE50

  Temacoat RM 40 250 Im1, Im2, Im3
  -
  - SaS