Temacoat SPA 50 - High-solids single-coat epoxy

  Temacoat SPA 50

  Temacoat SPA 50

  En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.

  God vidhäftning till olika typer av ytor

  Kan appliceras på stål, zink och aluminium. Färg som snabbt kan övermålas och är klar att hantera. Den är även lämplig som enskiktssystem.

  God mekanisk och kemisk beständighet

  Bildar en hållbar film med goda mekaniska, kemiska och klimatbeständiga egenskaper. Utmärkt som grundfärg, mellanfärg eller avslutande skikt på ytor som utsätts för påfrestningar.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.
  Produktegenskaper • God vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. • Används som grundfärg, mellanfärg eller täckfärg på ytor som utsätts för klimatmässig, mekanisk eller kemisk belastning. • Även lämplig som enskiktssystem. • Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 68±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 80 C3
  M
  A7.09 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 80 C2
  H
  A7.09 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C4
  H
  A7.11 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C5-I
  M
  A7.11 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C5-M
  M
  A7.11 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 80 C3
  M
  - Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 100 C3
  H
  - Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 100 C2
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 120 C2
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 120 C4
  -
  - SaS