Temacoat SPA 50 - High-solids single-coat epoxy

  Temacoat SPA 50

  Temacoat SPA 50

  A two-component resin modified epoxy paint.

  Good adhesion to various surfaces

  Can be applied to steel, zinc and aluminium. Rapidly recoatable and ready to handle paint. It is also suitable as a single-coat system.

  Good mechanical and chemical resistance

  Forms durable film with good mechanical, chemical and climatic resistant properties. Excellent as a primer, intermediate or finish coat on surfaces exposed to stress.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.
  Produktegenskaper • God vidhäftningsförmåga till stål-, zink- och aluminiumytor. • Används som grundfärg, mellanfärg eller täckfärg på ytor som utsätts för klimatmässig, mekanisk eller kemisk belastning. • Även lämplig som enskiktssystem. • Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportband och andra sorters stålkonstruktioner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 68±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 100 C2
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 120 C3
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 120 C2
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 120 C4
  -
  - SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 80 C3
  M
  A7.09 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 80 C2
  H
  A7.09 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C4
  H
  A7.11 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C5-I
  M
  A7.11 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 160 C5-M
  M
  A7.11 SaS

  TE28

  Temacoat SPA 50 80 C3
  M
  - Sa2½

  TE28

  Temacoat SPA 50 100 C3
  H
  - Sa2½