Temadur 90 - High-gloss finish with excellent weather resistance

Temadur 90 - High-gloss finish with excellent weather resistance

  21616
  Temadur 90

  Temadur 90

  A two-component, high gloss polyurethane paint, hardener aliphatic isocyanate.

  Temadur 90 - Superior gloss and color retention

  Superior gloss and color retention

  Temadur 90 forms a durable, easy-to-clean and non-chalking topcoat with outstanding gloss and colour retention. The paint has an almost unlimited range of colors, including metallic effects.

  Excellent weathering and abrasion resistance

  Outstanding resistance to weathering and abrasion makes Temadur 90 a very good solution for original equipment manufacturing, such as agricultural machinery and haulage equipment.

  Temadur_90_ Excellent weathering and abrasion resistance
  Temadur 90_Can be used for wooden surfaces

  Can be used for wooden surfaces

  With special hardener Temadur 90 can be used for interior wooden surfaces, e.g. metallic shades kitchen doors.

  Tikkurila paint systems with Temadur 90

  Temacoat - Temadur multi-purpose epoxy-polyurethane system

  Multi-purpose two-pack epoxy-polyurethane system. Can be applied on different substrates, e.g. steel, stainless steel, aluminium and zinc, exposed to severe climatic conditions.

  Temacoat-Temadur multi-purpose epoxy-polyurethane system

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents högblank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
  Produktegenskaper • En tålig, icke kritande täckfärg, lätt att rengöra och med utmärkt glans- och kulörbeständighet. • Utmärkt motståndskraft mot vittring och nötning. • Med specialhärdare 008 7596, även för träytor inomhus. • Rekommenderas för användning som blank, dekorativ täckfärg för epoxisystem på flera olika typer av underlag, som t.ex. stål, aluminium, betong etc., som utsätts för svår vittring och/eller kemisk belastning. • Kan i och med CE-märkningen även användas ovanpå beläggningssystem som används för betongytor. Se sidan 2. • Härdare 008 7594 rekommenderas för användning i varma och fuktiga förhållanden. • Produkten har testats för icke-kontaminering av spannmålslast vid Newcastle Occupational Health & Hygiene, Storbritannien. • Rekommenderas för målning av transportutrustning, utsidor av förvaringstankar, stålramverk och andra sorters stålstrukturer, -maskiner och -utrustning.
  Volymtorrhalt 55±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
  L
  A3.07 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 280 C4
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 240 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 240 C4
  -
  - St2

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C2
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C4
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C2
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C4
  -
  - SaS

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C2
  M
  A2.06 Sa2½

  TP10

  Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 120 C2
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 160 C2
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 120 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 160 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 200 C3
  -
  - St2

  TP16

  Temabond ST 200 Temadur 90 200 C4
  -
  - St2