Temafloor AC502 - Elastic acrylic lacquer for outdoor use

  59491
  Temafloor AC502

  Temafloor AC502

  A two-component, solvent-free, elastic acrylic binder.

  Quick and cost-effective product

  Due to its hardening mechanism, the floor dries quickly and can be loaded as soon as two hours after coating. Thanks to their drying speed, the Temafloor AC coating systems are particularly suitable for premises where the available working time is limited, such as at industrial production facilities. All Temafloor AC products can be applied in low temperatures.

  Find more information from the brochure

  The Temafloor AC floor coating system for frost and weather exposure.

  Typical application areas include terraces, balconies, sport arena stands, loading ramps, parking decks, light traffic bridges, freezing plants, and cold storage rooms.

  Temafloor AC - floor coating system for frost and weather exposure

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt, elastiskt akrylbaserat bindemedel.
  Produktegenskaper • Används som bindemedel för Temafloor AC akrylbaserat spackel. • Lämplig att användas som självutjämnande beläggning och som bindemedel för färgat sandspackel. • Även lämpligt för asfaltgolv inomhus. • Blandad med sand är den även lämplig för att laga betonggolv. • Härdar snabbt, även vid låga temperaturer. • Rekommenderas för golv i verkstäder, lagerbyggnader, kylrum för livsmedelsindustrin, parkeringshus, lastramper och terrasser.
  Volymtorrhalt cirka 100 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Prestandadeklaration