Temafloor P300 - Self-leveling solvent-free coating

Individual patterns and metallic shades with Temafloor P300 

  21616
  Temafloor P300

  Temafloor P300

  A two-component, solvent-free epoxy coating.

  Durable epoxy coating

  Temafloor P300 withstands heavy mechanical and chemical stress in industrial, commercial and storage facilities, repair shops, etc.

  Thousands of colors including metallic shades

  Temafloor P300 can be tinted in different color shades, including metallic, e.g. according to RAL Effect collection due to aluminium pigmented base paint.

  Seamless and manageable

  Temafloor P300 is a self-leveling coating, that can be applied with an adjustable steel trowel. Using an imagination and different techniques creating of individual and colourful Design floors is now also possible.

  Find more information from the brochure

  Temafloor P 300 - Self-levelling epoxy coating

  Temafloor P 300 is a two-component, solvent-free, self-levelling epoxy coating for new and old concrete industrial floors.
  The coating is recommended for use on industrial, storage and repair shops floors subject to heavy chemical stress and mechanical abrasion.

  Temafloor P 300

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning.
  Produktegenskaper • Gott nötningsmotstånd. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädda lösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. En separat tabell över kemisk beständighet finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC vid nedsänkning. Tål inte plötsliga, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande beläggning. • Temafloor Flex härdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong. • Finns även i RAL EFFECT metallic-kulörer. • För nya och gamla betonggolv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning i industri och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer. Även lämplig för parkeringsanläggningar, garage, kontorslokaler, köpcentra, restauranger och kaféer.
  Volymtorrhalt cirka 100 %

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration

  Golvsystem

  Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

  TC121

  Temafloor 200 Primer Temafloor P300

  TC221

  Temafloor 220W Primer Temafloor P300

  TC122

  Temafloor 400 Temafloor P300