Temal 400 - Heat-resistant silicone paint 

  Temal 400

  Temal 400

  En värmebeständig silikonfärg.

  Tål temperaturer på upp till +400 °C torr värme

  Temal 400 används där det krävs en värmebeständig produkt, såsom dörrar till eldstäder, rökgångar, avgasrör, bastuugnar.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En värmebeständig silikonfärg.
  Produktegenskaper • Tål temperaturer på upp till +400 ºC torr värme på stålytor. • Rekommenderas för utsidor av stålkonstruktioner som utsätts för höga temperaturer. • Endast för industriell användning enligt direktiv 1999/13/EC. • Lämplig för luckor på eldstäder samt rökgångar, avgasledningar, bastuugnar och andra varma metallytor inomhus och utomhus.
  Volymtorrhalt 19±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TX23

  Temal 400 20 Heat
  -
  - Sa2½

  TX25

  Temasil 90 Temal 400 90 Heat
  -
  - Sa2½