Temal 600 HB - Heat-resistant silicone-aluminium paint

  Temal 600 HB

  Temal 600 HB

  En silikonaluminiumfärg som ger tjocka skikt.

  Tål temperaturer på upp till +650 °C torr värme

  Temal 600 HB används där det krävs en värmebeständig produkt, såsom dörrar till eldstäder, rökgångar, avgasrör, bastuugnar.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En silikonaluminiumfärg som ger tjocka skikt.
  Produktegenskaper • Tål temperaturer på upp till +650 ºC torr värme på stål utan grundfärg, och +400 ºC när den appliceras över en zinksilikatfärg. • Kan appliceras med högtrycksspruta. • Rekommenderas för utsidor av stålkonstruktioner som utsätts för höga temperaturer. • Lämplig för luckor på eldstäder samt rökgångar, avgasrör, bastuugnar och andra varma metallytor.
  Volymtorrhalt 34±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TX21

  Temal 600 HB 30 Heat
  -
  - Sa2½

  TX11

  Temasil 90 Temal 600 HB 90 Heat
  -
  - Sa2½