Temalac SC-F 80 - Glossy high-solids single-coat paint

Temalac SC-F 80 - Glossy high-solids single-coat paint

  58492
  Temalac SC-F 80

  Temalac SC-F 80

  A glossy high-solids single-coat alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.

  Temalac SC-F 80 used as a fast single-coat system

  Used as a fast single-coat system

  Temalac SC-F 80 is especially designed for use as a single-coat system on steel surfaces. Due to its anti-corrosive pigmentation, the product protects the surface from corrosion. Temalac SC-F 80 is recommended for steel framework, service platforms and different types of machinery and equipment.

  High film-building properties

  Temalac SC-F 80 is easy to apply in high film thicknesses, thus saving time in production.

  Temalac SC-F 80 has high film-building properties
  Temalac SC-F 80 meets the demands for low VOCs

  Meets the demands for low VOCs

  Temalac SC-F 80 contains less volatile organic compounds than conventional alkyd paints, having less impact on the environment.

  Read more information from the brochure

  Temalac SC-F is a single-coat high-solids paint based on alkyd technology.

  Temalac SC-F is a single-coat high-solids paint based on alkyd technology. The products have excellent spraying properties and it can easily applied in thick coats.
  Furthermore, they dry very quickly, which reduces lead-times.

  Temalac SC-F

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En blank enskiktsalkydfärg med hög torrhalt som innehåller rostskyddspigment.
  Produktegenskaper • Lätt att applicera i tjocka skikt. • Vid krav med låg VOC-halt. • Rekommenderas som enskiktssystem för stålytor som blästrats rena, både inomhus och utomhus. • Goda appliceringsegenskaper. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11978-15-17 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Rekommenderas för stålramverk, serviceplattformar och olika typer av maskiner och utrustning.
  Volymtorrhalt 56±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TA48

  Temalac SC-F 80 100 C2
  M
  C2.02 Sa2½

  TA48

  Temalac SC-F 80 100 C3
  L
  C3.01 Sa2½

  TA48

  Temalac SC-F 80 160 C2
  H
  C2.03 Sa2½

  TA48

  Temalac SC-F 80 160 C3
  M
  C3.02 Sa2½

  TA48

  Temalac SC-F 80 80 C2
  L
  C2.01 Sa2½