Temaline TL - Chemical resistant epoxy tank lining

  59491
  Temaline TL

  Temaline TL

  A two-component, solvent free epoxy coating.

  Solvent-free epoxy coating

  Temaline TL has very high sag resistance, which enables achieving a thick paint film with one application. Temaline TL is an excellent choice for tanks and reservoirs storing many kinds of fuels like gasoline, diesel, kerosene and lead-free gasoline.

  Excellent resistance to mechanical abrasion

  Temaline TL is intended for use as a heavy-duty coating on steel surfaces exposed to abrasion and chemical and mechanical stress, such as immersion in oil storage tanks, cisterns and basins in the forest industry, chemical industry.

  Suitable for concrete

  Due to its CE marking, Temaline TL is also suitable for protecting concrete basins and other concrete surfaces.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning.
  Produktegenskaper • Lämplig för användning som extra tålig beläggning på stålytor som utsätts för slitage och kemisk och mekanisk belastning i nedsänkt tillstånd. • God beständighet mot utspädda lösningar av icke-oxiderande syror, alkalier och salter i nedsänkningsbad. • Beständighet mot kemikalier anges separat för varje enskilt fall. • Lämplig som beläggning på tankar för blyfri bensin. • I och med CE-märkningen även lämplig för betongytor. • Rekommenderas för oljetankar, cisterner och bassänger i skogsindustrin, kemikalieindustrin och avloppsreningsverk etc.
  Volymtorrhalt cirka 100 % (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Prestandadeklaration

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE81

  Temaline TL 500 C5-I
  H
  - Sa2½

  TE81

  Temaline TL 500 C5-M
  H
  - Sa2½

  TE81

  Temaline TL 500 Im1, Im2, Im3
  -
  - Sa2½

  TE81

  Temaline TL 500 C5-I
  -
  - Sa2½

  TE81

  Temaline TL 500 Im1, Im2
  -
  - Sa2½