Temaprime EUR - Economical alkyd primer

  58492
  Temaprime EUR

  Temaprime EUR

  En snabbtorkande enkomponents rostskyddande dryg alkydprimer.

  För snabba produktionscykler

  Temaprime EUR är ett perfekt val för användning i monteringsfabriker och målningssstationer med snabba produktionscykler.

  Goda rostskyddsegenskaper

  Temaprime EUR används i alkydsystem som rekommenderas för stålkonstruktioner, konstruktionsmaskiner och andra typer av maskiner.

  MED-certifierad

  Temaprime EUR har ett MED-certifikat och är därmed godkänd för målning av inre ytor i fartyg.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En snabbtorkande enkomponents rostskyddande alkydprimer.
  Produktegenskaper • Grundfärg i alkydsystem för stålytor som utsätts för vittring. • Perfekt för användning i monteringsfabriker och målarstationer med snabba produktionscykler. • Kan även användas utan täckfärg på stålytor i torra inomhusområden. • Produkten har MED-certifikatsnummer (Marine Equipment Directive) VTT-C-11500-15-16 och är därmed godkänd för målning av ytor invändigt i fartyg. • Rekommenderas för stålkonstruktioner, jordbrukskonstruktioner och andra maskiner.
  Volymtorrhalt 51±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 80 C2
  L
  A2.01 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 80 C2
  L
  A2.01 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 120 C2
  M
  A2.02 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 120 C2
  M
  A2.02 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 160 C2
  H
  A2.03 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 160 C2
  H
  A2.03 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 120 C3
  L
  A3.01 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 120 C3
  L
  A3.01 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 160 C3
  M
  A3.02 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 160 C3
  M
  A3.02 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 100 C2
  M
  C2.02 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 100 C3
  L
  C3.01 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 160 C2
  H
  C2.03 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 160 C3
  M
  C3.02 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 100 C2
  M
  C2.02 Sa2½

  TA30

  Temaprime EUR Temalac FD 80 80 C2
  L
  C2.01 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 100 C3
  L
  C3.01 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 160 C2
  H
  C2.03 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 160 C3
  M
  C3.02 Sa2½

  TA31

  Temaprime EUR Temalac FD 50 80 C2
  L
  C2.01 Sa2½

  TA49

  Temaprime EUR Temalac FD 20 100 C2
  M
  C2.02 Sa2½

  TA49

  Temaprime EUR Temalac FD 20 100 C3
  L
  C3.01 Sa2½

  TA49

  Temaprime EUR Temalac FD 20 160 C2
  H
  C2.03 Sa2½

  TA49

  Temaprime EUR Temalac FD 20 160 C3
  M
  C3.02 Sa2½

  TA49

  Temaprime EUR Temalac FD 20 80 C2
  L
  C2.01 Sa2½