Temasil 90 - Cathodic protection for steel

  Temasil 90

  Temasil 90

  En tvåkomponents zinkrik etylsilikatfärg.

  Enastående resistens mot korrosion och nötning

  Temasil 90 är en skyddande beläggning med en effekt som liknar den som uppnås med förzinkning. Produkten ger katodiskt skydd för stål. Temasil 90 används i miljöer där det krävs lång hållbarhet, såsom broar, rör, värmeväxlare och kemikalietankar.

  Utmärkt beständighet mot höga, torra temperaturer

  Som enskiktsfärg tål Temasil 90 torr värme på upp till +400 °C, och som en del av system upp till +480 °C.

  Tål nedsänkning i oljor och olika typer av lösningsmedel

  Temasil 90 kan användas på stålytor som exponeras för olja och organiska lösningsmedel. Användningsområdena är t.ex. insidor av bränslebehållare.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents zinkrik etylsilikatfärg.
  Produktegenskaper • Ger katodiskt skydd för stål. • Utmärkt beständighet mot nötning och vittring. • Utmärkt beständighet mot höga, torra temperaturer upp till +480 ºC. • Tål mot nedsänkning i oljor och olika typer av lösningsmedel. Separat tabell över kemisk beständighet finns att tillgå. • Kan användas som enskiktsfärg eller som grundfärg i rostskyddssystem. • Rekommenderas för broar, rör, värmeväxlare och kemikalietankar etc.
  Volymtorrhalt 55±2%

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TX10

  Temasil 90 70 C2
  -
  - Sa2½

  TX10

  Temasil 90 70 C3
  -
  - Sa2½

  TX10

  Temasil 90 70 C4
  -
  - Sa2½

  TX10

  Temasil 90 70 Heat
  -
  - Sa2½

  TX10

  Temasil 90 70 Immersion in Solvents
  -
  - Sa2½

  TX25

  Temasil 90 Temal 400 90 Heat
  -
  - Sa2½

  TX11

  Temasil 90 Temal 600 HB 90 Heat
  -
  - Sa2½