Temathane PC 50 - Polyurethane with excellent weather resistance

  Temathane PC 50

  Temathane PC 50

  En tvåkomponents halvblank polyuretanfärg med hög torrhalt, härdare alifatisk isocyanat.

  Utmärkt kulör- och glansbeständighet

  Temathane PC 50 är ett utmärkt val när det krävs en täckfärg med hög torrhalt, bra glans och kulörbeständighet.

  Godkänd enligt NORSOK

  Temathane PC 50 är preliminärt godkänd i NORSOK-system 1 och är därför ett utmärkt val för de mest krävande användningsområdena, såsom offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk och broar.

  Utmärkt motståndskraft mot vittring och nötning

  Tack vare polyuretanharts har Temathane PC 50 en utmärkt beständighet mot väder och nötning. Den bildar en lättrengjord och icke kritande täckfärg och med utmärkt glans- och kulörbeständighet.

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents halvblank polyuretanfärg med hög torrhalt, härdare alifatisk isocyanat.
  Produktegenskaper • Används som halvblank täckfärg för epoxisystem som utsätts för vittring. • Utmärkt motståndskraft mot vittring och nötning. • En tålig, icke kritande täckfärg, lätt att rengöra och med utmärkt glans- och kulörbeständighet. • Rekommenderas för målning av utsidor på förvaringstankar samt stålramverk och andra stålkonstruktioner.
  Volymtorrhalt 65±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
  H
  A2.07 Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
  M
  A3.08 Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
  M
  A4.08 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP123

  Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
  H
  - Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 180 C2
  VH
  C2.06 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 180 C4
  M
  C4.05 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 180 C5
  L
  C5.01 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 180 C3
  H
  C3.06 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 240 C4
  H
  C4.06 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 240 C3
  VH
  C3.07 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 240 C5
  M
  C5.02 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 300 C4
  VH
  C4.07 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 300 C5
  H
  C5.03 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 360 C5
  VH
  C5.04 Sa2½

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 120 C2
  VH
  G2.03 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 120 C4
  M
  G4.02 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 120 C3
  H
  G3.02 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 120 C5
  L
  G5.01 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 160 C3
  VH
  G3.04 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 160 C4
  H
  G4.04 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 160 C5
  M
  G5.02 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 200 C4
  VH
  G4.06 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 200 C5
  H
  G5.04 SaS

  TP151

  Temacoat HS-F Primer Temathane PC 50 240 C5
  VH
  G5.05 SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C4
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-I
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C3
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 120 C4
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C5-I
  -
  - SaS

  TP131

  Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C5-M
  -
  - SaS