Temazinc 77 - Cathodic protection for steel<br>

  Temazinc 77

  Temazinc 77

  A two-component, polyamide cured zinc richepoxy paint.

  Zinc content fulfils the requirements of ISO standard 12944-5

  Temazinc 77 contains over 80% zinc and fully meets the requirements of the standard ISO 12944-5 for zinc-rich primers. The primer provides good cathodic protection for steel.

  For paint systems in severe climatic stress

  Temazinc 77 is used in coating systems where extended durability is required. The primer is widely used in painting systems for bridges, cranes and steel framework, and also for steelwork and equipment in the process industry.

  Mechanism by which zinc-rich primer Temazinc protects steel

  The zinc-rich epoxy paint fill any scratches or damage points in the paint layer, preventing direct contact between electrolyte and steel, which would otherwise result in corrosion.
  This reaction continues as long as there is enough zinc in the primer.

  Anode reaction: Zn -> Zn + 2e
  Cathode reaction: H2O + ½O2 + 2e -> 2OH-

  This product is mostly used for:

  Produktdatablad

  Produktbeskrivning En tvåkomponents polyamidhärdad, zinkrik epoxifärg.
  Produktegenskaper • Ger katodiskt skydd för stål. • Används som grundfärg i epoxi- polyuretan-, akryl- och klorerade gummisystem för stålytor som utsätts för tuffa klimatförhållanden. • Kan användas utan täckfärg på ytor som utsätts för vittring. • Zinkhalten uppfyller kraven i ISO 12944-5. • Rekommenderas för broar, kranar och stålramverk samt för stålkonstruktioner och -utrustning i skogs- och kemikalieindustrin, såsom rörbroar, transportband etc.
  Volymtorrhalt 52±2% (ISO 3233)

  Produkt- och säkerhetsdatablad
  Produktdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad
  Säkerhetsdatablad

  Metallsystem

  Systemkod Målnings-
  system
  Total DFT (µm) Korrosivitets-
  klass
  ISO o. dyl. Förbehandling

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C3
  H
  A3.09 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 160 C3
  H
  A3.11 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
  L
  A4.14 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 200 C4
  L
  A4.14 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 200 C4
  L
  A4.14 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C4
  H
  A4.15 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-I
  M
  A5i.4 Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-I
  H
  A5I.5 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 160 C4
  L
  A4.13 Sa2½

  TE73

  Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
  M
  A5M.5 Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP112

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP130

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP119

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
  H
  A5M.6 Sa2½

  TP100

  Temazinc 77 Temasolid SC-F 80 180 C3
  H
  - Sa2½

  TP100

  Temazinc 77 Temasolid SC-F 80 180 C4
  M
  - Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 180 C3
  -
  - Sa2½

  TP82

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 180 C4
  -
  - Sa2½

  TP62

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane 50 200 C3
  H
  A4.14 Sa2½

  TP62

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane 50 310 C4
  -
  - Sa2½

  TP62

  Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane 50 200 C4
  M
  A4.14 Sa2½