Lösningsmedelburna produkter för trä

Tikkurilas traditionella syrakatalyserade produkter har ett välförtjänt gott rykte på marknaden sedan många år tillbaka. Vi förbättrar ständigt våra befintliga material och utökar deras räckvidd.

Dicco Color Dicco Color - En lösningsmedelsburen bets.
Dicco Crystal 30 White Dicco Crystal 30 White - En tvåkomponents syrahärdad färg.
Dicco Lasyr Dicco Lasyr - A solvent-borne semi-transparent stain.
Diccoplast 30 Diccoplast 30 - En tvåkomponents syrahärdad täckfärg.
Diccoplast 30 TIX Diccoplast 30 TIX - En tvåkomponents syrahärdad täckfärg.
Diccoplast Elastic Primer Diccoplast Elastic Primer - Tvåkomponent syra härdande grundfärg.
Diccoplast Plus TIX Diccoplast Plus TIX - En tvåkomponents syrahärdad primer.
Diccoplast Primer Diccoplast Primer - A two-component acid-catalyzed primer.
Merit 20 Merit 20 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit 30 Merit 30 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit 80 Merit 80 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit Sanding Merit Sanding - En enkomponents syrahärdad lack.
Merit Topas 10 Merit Topas 10 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit Topas 25 Merit Topas 25 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit Zircon Extra 25 Merit Zircon Extra 25 - En enkomponents syrahärdad lack.
Thinner 1033 -