Lösningsmedelburna produkter för trä

Tikkurilas traditionella syrakatalyserade produkter har ett välförtjänt gott rykte på marknaden sedan många år tillbaka. Vi förbättrar ständigt våra befintliga material och utökar deras räckvidd.

Dicco Color Dicco Color - A solvent-borne stain.
Dicco Crystal 30 White Dicco Crystal 30 White - A two-component acid-catalyzed paint.
Dicco Lasyr Dicco Lasyr - A solvent-borne semi-transparent stain.
Diccoplast 30 Diccoplast 30 - A two-component acid-catalyzed topcoat.
Diccoplast 30 TIX Diccoplast 30 TIX - A two-component acid-catalyzed topcoat.
Diccoplast 80 Diccoplast 80 - A two-component acid-catalyzed topcoat.
Diccoplast Elastic Primer Diccoplast Elastic Primer - Tvåkomponent syra härdande grundfärg.
Diccoplast Plus TIX Diccoplast Plus TIX - A two-component acid-catalyzed primer.
Diccoplast Primer Diccoplast Primer - A two-component acid-catalyzed primer.
Merit 20 Merit 20 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit 30 Merit 30 - Tvåkomponent syrahärdande klarlack.
Merit 80 Merit 80 - En tvåkomponents syrahärdad lack.
Merit Sanding Merit Sanding - A one-component acid-catalyzed lacquer.
Merit Topas 10 Merit Topas 10 - A two-component acid-catalyzed lacquer.
Merit Topas 25 Merit Topas 25 - A two-component acid-catalyzed lacquer.
Merit Zircon Extra 25 Merit Zircon Extra 25 - A one-component acid-catalyzed lacquer.