Vattenburna produkter för trä 

Idag föredras vattenburna produkter i moderna målningslinjer. Tikkurila vattenburna produkter överensstämmer med de senaste miljöföreskrifterna och de strikta kvalitetskrav som gäller för färgindustrier.

För exteriör användning

Pinja Color Plus Pinja Color Plus - A water-borne tintable semi-transparent wood stain. The binder of the product is an acrylate.
Pinja Flex 30 Pinja Flex 30 - A one-component water-borne acrylate paint.
Pinja Flex Combi 25 Pinja Flex Combi 25 - A one-component water-borne polyacrylate topcoat with excellent adhesion properties.
Pinja Flex Primer Pinja Flex Primer - A water-borne acrylate primer.
Pinja Pro Pinja Pro - A water-borne acrylate exterior paint.
Pinja Pro Primer Pinja Pro Primer - An all-around water-borne primer for fine-sawn timber.
Pinja Top Pinja Top - A water-borne acrylate semi opaque exterior paint.
Pinja Wood Stain Pinja Wood Stain - A fast drying water-borne wood stain for exterior wooden surfaces.
Pinjadur 30 Pinjadur 30 - A two-component, water-borne polyurethane topcoat.
Pinjadur Primer Pinjadur Primer - A two-component water-borne polyurethane primer.
Pinjalac HB Pinjalac HB - A water-borne acrylate lacquer with good exterior durability.
Pinjalac Solid 30 - A water-borne acrylate lacquer.
Ultra Pro Ultra Pro - A water-borne one-component, polyacrylate exterior topcoat with optimized hiding properties.
Ultra Pro 30 Ultra Pro 30 - A water-borne one-component, polyacrylate exterior topcoat with optimal price-quality ratio.
Ultra Pro Plus 30 Ultra Pro Plus 30 - A water-borne one-component, polyacrylate exterior topcoat with highest quality on the market.

För interiör användning

Akvi Isolator Akvi Isolator - A water-borne acrylate primer for retarding knot bleeding.
Akvi Primer Akvi Primer - A water-borne all-around acrylate primer.
Akvi Primer TIX Akvi Primer TIX - A water-borne acrylate primer.
Akvilac FD 25 Akvilac FD 25 - A water-borne, one-component acrylate lacquer.
Akvilac FD 70 Akvilac FD 70 - A water-borne, one-component high-gloss acrylate top lacquer.
Akvilac FD-J 10 Akvilac FD-J 10 - A water-borne, one-component acrylate lacquer.
Akvilac FD-J 25 Akvilac FD-J 25 - A water-borne, one-component acrylate lacquer.
Akvilac TIX 25 Akvilac TIX 25 - A water-borne, one component acrylate lacquer.
Akviwax Satin Akviwax Satin - A natural wax protection for interior wooden surfaces in humid premises.
Colowood Colowood - A water-borne filler for wooden surfaces.