Uträknare av torrfilmstjocklek för applicering av
Fontefire ST 60